اختتامیه کارگاه آموزشی هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

اختتامیه کارگاه آموزشی هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

روز سوم کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز استان ها با کارگروهی در مورد ارزیابی محیط های آسیب خیز و بررسی کامل این محیط ها برای تصمیم گیری به احداث یک مرکز کاهش آسیب در آن ناحیه بررسی شد.

سپس در بخش کارگروهی- نظارت، سوالات این بخش مورد پاسخ داده شد.

 1- مهمترین مواردی که در نظارت به آن توجه می کنید چیست؟

الف) تیم سیار

ب) مرکز گذری

ج) سرپناه شبانه

2- زمان بندی مناسب نظارت برای مدیر موسسه، شهرستان، استان و ستاد

3-  نمونه گزارش نظارتی به مرجع بعدی

4-  بحث گروه درباره چک لیست های موجود

تشکیل گروه های ارزیابی

شرکت کنندگان در 3 گروه در مورد موضوعاتی چون: 1- برآورد تعداد معتادان محله، 2- برآورد معتادان تزریقی، 3- پاتوق های شناسایی شده، 4- تعداد افراد ترددکننده در پاتوق، 5- برآورد تن فروشان و ساعات فعالیت آنها، 6- درصد معتادان تن فروش، 7-تعداد کارتن خواب ها و نوع مواد مصرفی، عوارض مواد (بیش مصرفی، مرگ و میر، جرم)، 8- وضعیت HIV در محلات آسیب پذیر، به تحلیل پرداختند و به نظر ساکنین محله، افراد کلیدی محله، نیروی انتظامی و جمعیت هدف توجه نمودند.

همچنین بایستی وضعیت مداخلات موجود و مرتبط شامل: تعداد مراکز درمان منطقه و مراکز و تیم های کاهش آسیب منطقه، امکانات بهداشتی دیگر مورد توجه قرار گیرد.

دکتر کامبیز محضری

در بخش بعدی جناب آقای دکتر محضری، کارشناس پروژه ایدز صندوق جهانی بهزیستی کشور مبحث ارزیابی و پاسخ سریع، را بیان کردند. سپس به جمع بندی مطالب بیان شده طی سه روز کارگاه پرداخته و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

دکتر مجید رضازاده

در مراسم اختتامیه این کارگاه دکتر مجید رضازاده، رئیس مرکزتوسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ضمن تشکر از حضور کارشناسان در این دوره، بر همکاری و تلاش بیشتر مراکز با سازمان بهزیستی کشور تاکید کرده و ابراز امیدواری کردند که با وجود این تلاش ها و همکاری هر چه بهتر و بیشتر خواهیم توانست به اهداف بلندی چون، به صفر رساندن موارد جدید ابتلا به اچ ای وی، به صفر رساندن انگ و تبعیض و مرگ ناشی از ایدز برسیم.

در پایان مراسم نیز مراکز کرمان، فارس و خراسان رضوی را به عنوان فعال ترین مراکز در سطح کشور اعلام کردند و به ترتیب خانم فاطمه عسگرنیا، آقای دشت بشی و دکتر جواد عباسی از استان های مذکور، هدایای خود را از ایشان دریافت نمودند.