توصیه های مشاور برای کاهش خطرات مصرف مواد

توصیه های مشاور برای کاهش خطرات مصرف مواد

مشاوران مواد باید بتوانند به مراجعان خود توصیه های عملی متعددی برای کاهش خطرات همراه با مصرف مواد پیشنهاد کنند.

اطلاعات شامل موارد زیر است:

  • تمیز کردن سوزن و سرنگ

  • عوض کردن چرخشی محل تزریق

  • محل هایی که نباید تزریق کرد

  • درمان آبسه ها

اطلاعات در مورد اچ ای وی/ایدز و راه های پیشگیری از ابتلا و انتقال ویروس

برای انجام موفق آمیز اینها، مشاوران نباید در مورد مراجع مصرف کننده قضاوت کننند. بسیاری از مصرف کنندگان مواد تجربه قضاوت و تبعیض متخصصان سلامت، خانواده، و کل جامعه را دارند. مشاور نمی تواند با تقویت این نگرش ها کاری را از پیش ببرد. مشاور لازم است به جای تحمیل نگرش ها و باورهای خود به مراجع، به آنچه او می گوید گوش دهد: مهمترین موضوع برای مراجع چیست؟ آنها چه اطلاعاتی می خواهند؟

در حالی که ممکن است هدف طولانی مدت پرهیز باشد، هم مراجعان و هم مشاوران باید واقع گرا باشند. معمولا کسی که تصمیم می گیرد مواد را کنار بگذارد در اولین تلاش موفق نمی شود. اگر غیر واقع گرایانه اهداف بزرگی را در نظر گرفت، حس شکست تنها احساس ناامیدی مراجع را افزایش می دهد: نیل به همه اینها دشوار است.