موضوع: مشاوره

مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز VCT

مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز VCT

مشاوره و آزمایش داوطلبانه یک گفتگو بین مشاور و مراجع است تا به موارد زیر دست یابند:

دستیابی مراجع به اطلاعاتی درباره آزمایش اچ آی وی، مزایای آن و خطرات مرتبط. هدف این است كه قبل از آزمایش رضایت مراجع كسب شود و به مراجع كمك شود كه درك بهتری از نتایج آزمایش به دست بیاید.

مراجع اطلاعات زمینه‌ای در مورد عفونت اچ آی وی / ایدز، روش‌های انتقال، روش‌های پیشگیری، درمان و مراقبت، به دست بیاورد. همچنین خطر عفونت اچ آی وی در مراجع ارزیابی شود.

تشویق و حفظ رفتار سالم جهت اجتناب از عفونت در آینده یا پیشگیری از گسترش بیشتر اچ آی وی (برای مثال از طریق روابط جنسی سالم و تغییر روش‌های تزریق مواد)

كمك به مراجع تا از عهده واكنش‌های هیجانی ممكن كه مرتبط با نتایج آزمایش اچ آی وی است، بر بیاید. (برای مثال سوگ، عصبانیت، ترس و انكار).

VCT مهم‌ترین ابزار به‌صرفه در كنترل و پیشگیری از اچ آی وی / ایدز می‌باشد. VCT افراد را انگیزه‌مند می‌كند تا رفتار جنسی و تزریق سالم داشته باشند. VCT افراد با رفتار پرخطر را تشویق می‌كند كه در مورد وضعیت های اچ آی وی خودشان اطلاع پیدا كنند و بدین طریق به پاره شدن زنجیره‌ی انتقال عفونت، كمك می‌كند.

همچنین نكته كلیدی در ورود به خدمات مراقبتی و حمایتی برای افرادی كه با اچ آی وی / ایدز زندگی می‌كنند (PLWHA) می باشد. . این‌ها شامل دستیابی به مداخلات است تا انتقال اچ آی وی از مادر به كودك (MTCT) كاهش پیدا كند؛ مداخلاتی برای پیشگیری از عفونت‌های فرصت‌ طلب (برای مثال درمان پیشگیرانه سل و پیشگیری برای عفونت‌های دیگر)؛ به‌علاوه خدمات پزشكی و حمایتی دیگر كه می‌تواند به افراد اچ آی وی مثبت كمك كند تا زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشند.

هدف VCT همیشه باید كمك به مراجعان برای پذیرش مسئولیت سلامتی  خود و سلامت دیگران باشد.

اهداف VCT، كاملاً دست‌یافتنی است. هر چند لازم است تا یك ارتباط موفق، حساس، با اعتماد و با احترام بین مشاور و مراجع شكل بگیرد. به‌علاوه، یك رویكرد با ساختار ضروری است تا اطمینان حاصل شود كه مراجع اطلاعات كافی برای حل مشكل و تصمیم‌گیری را در طول مشاوره پیش و پس از آزمایش، به دست آورده است.