عوامل موثر در انتقال جنسی اچ ای وی

عوامل موثر در انتقال جنسی اچ ای وی

عوامل موثر در انتقال اچ ای وی از طریق رابطه جنسی : 1- سن و جنس 2- نوع رابطه جنسی

جنس وسن

دختران نابالغ آسیب پذیری ویژه ای به اچ آی وی دارند. چرا که به دلیل بلوغ ناکافی دهانه گردن رحم ترشحات مخاطی آن کم است و در نتیجه سد دفاعی ضعیف تری در برابر اچ آی وی است. اگرچه زنان مسن که در حال تجربه یائسگی هستند نیز به دلیل نازکی و خشکی لایه مخاطی واژن (در نتیجه سد دفاعی ضعیف تر) آسیب پذیری بیشتری دارند. 

نوع رابطه جنسی

انتقال جنسی اچ آی وی عمدتا از طریق آمیزش جنسی محافظت نشده از راه واژن یا مقعد بین یک مرد و یک زن یا از طریق آمیزش مقعدی بین دو مرد در زمانی که یکی از طرفین حامل اچ آی وی است رخ می دهد. هنگام آمیزش محافظت نشده مایع منی در واژن یا مقعد تخلیه می شود و آلت تناسلی مرد در تماس با مخاط واژن یا مقعد قرار می گیرد. برخی مطالعه ها مطرح می کنند که فرد پذیرنده در مقاربت جنسی (فردی که در او دخول صورت میگیرد) بیشتر از شریک جنسی که دخول را انجام می دهد درخطر است. این امر در هر دو رابطه جنسی واژنی و مقعدی صادق است (شامل رابطه جنسی مقعدی بین دو جنس مخالف و بین دو هم جنس)

خطر رابطه جنسی دهانی وقتی بیشتر می شود که بریدگی یا زخم یا خون ریزی در دهان یا ناحیه تناسلی وجود داشته باشد. وجود این التهاب ها به معنی امکان انتقال مایعات بدن از جمله خون به جریان خون فرد دیگر است. فعالیت های جنسی که می تواند منجر به خون ریزی شود پرمخاطره است. قراردادن انگشت یا مشت در کانال مقعدی یا واژن می تواند منجر به آسیب و بریدگی یا خون مردگی بافت شود. رابطه جنسی خشن که همراه با دخول است نیز می تواند منجر به این گونه آسیب شود.