عوامل خطر نسبی عفونت اچ ای وی کدام است؟

عوامل خطر نسبی عفونت اچ ای وی کدام است؟

عوامل خطر نسبی عفونت اچ ای وی کدام است؟

خطرنسبی

فعالیت

خیلی بالا

1.تزریق خون یا فراورده های خونی دارای عفونت

2.اشتراک سوزن و سرنگ حاوی ویروس

3.رابطه جنسی مقعدی بدون استفاده از کاندوم

4.رابطه جنسی مقعدی و واژنی بدون استفاده از کاندوم و با حضور عفونت آمیزشی دیگر

بالا

1.قرارگرفتن پوست آسیب دیده در معرض خون حاوی عفونت

2.رابطه جنسی واژن بدون کاندوم

3.شیردهی(توسط مادر مبتلا به عفونت)

متوسط

1.آسیب با سر سوزن

2.تماس مختصر پوست آسیب دیده با خون حاوی عفونت

خیلی پایین

1.رابطه جنسی با استفاده ی مناسب از کاندوم

2.رابطه جنسی دهانی(بدون حضور زخم یا پوست آسیب دیده)

ناچیز

1.بوسیدن

2.قرارگرفتن پوست سالم در معرض خون حاوی عفونت

بدون خطر

1.هرنوع رابطه جنسی بین دو شریک جنسی مبتلا نشده که به هم وفا دار بوده و تمام عمر تنها با هم رابطه داشته اند

2.لمس و بغل کردن فرد مبتلا به اچ آی وی

3.پرهیز از رابطه جنسی