سیفلیس چیست؟

سیفلیس چیست؟

سیفلیس چیست؟

سیفلیس یک بیماری باکتریایی است. این بیماری در اثر تماس مستقیم مخاط یا پوست آسیب دیده با ضایعات عفونت‌زا منتقل می‌شود. همچنین از مادر به نوزاد و از طریق خون آلوده نیز منتقل می‌گردد. این بیماری در صورت درمان نشدن می‌تواند سبب زمین‌گیر شدن افراد یا مرگ آنها شود. این عفونت سه مرحله دارد:

سیفلیس

1- مرحله اولیه (شانکر) : 10 تا 90 روز پس از ورود باکتری به بدن، زخم کوچک نرم، گرد و بدون دردی ایجاد می‌شود.

2- مرحله ثانویه: در صورت درمان نشدن، ۴ تا ۱۰ هفته پس از ظهور شانکر، بیماری به شکل راش در یک یا چند منطقه از پوست نمایان می‌شود. ممکن است لکه‌های زبر در کف دست یا پا پدید آید، یا به شکل نقاط برجسته و ترکیدنی یا لکه‌های بزرگ نامنظم یا آکنه‌های بدشکل، یا جوش‌های پر چرک و ترکیدنی (مانند آبله مرغان) روی پوست ظاهر شود. راش در صورت درمان نشدن پس از ۲ تا ۶ هفته خود به خود از بین می‌رود و بیماری وارد مرحله سوم می‌شود.

سیفلیس

3- مرحله سوم (سیفلیس درمان نشده): در این مرحله نشانه‌های مراحل قبل وجود ندارند، ولی باکتری فعال است و به اندام‌های داخلی صدمه می‌زند. از جمله مغز، اعصاب، چشم، قلب و رگ‌های خونی، کبد، استخوان‌ها و مفاصل. در این موارد، عوارض بیماری پس از سال‌ها ظاهر می‌شود که می‌تواند عدم هماهنگی در حرکت عضله‌ها، فلج شدن، کوری پیش رونده، دمانس یا سایر تغییرات روانی، دردهای مبهم، تهوع مکرر تومورهایی در پوست، استخوان، کبد و… باشد.