موضوع: اخبار

دکتر مجید رضازاده - کارگاه پیشگیری از ایدز

دکتر مجید رضازاده - کارگاه پیشگیری از ایدز

کارگاه روز سه شنبه 29 فروردین در محل هتل ستنی اصفهان و با حضور 30 نفر از اساتید و مربیان مراکز کاهش آسیب آغاز گردید. در ابتدا آقای دکتر رضازاده به عنوان دبیر کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور به سخنرانی افتتاحیه کارگاه پرداختند و اهداف صندوق جهانی را در راستای پیشگیری و کنترل ایدز بیان کردند.

در ادامه مربیان مراکز خود را معرفی کرده و بخش اول کارگاه با موضوع کلیات ایدز آغاز شد. آقای دکتر رضازاده به معرفی بیماری ایدز پرداخته و انواع راههای انتقال، پیشگیری و عدم انتقال را بازگو کردند.

سپس مربیان به گروه های 5 الی 6 نفره تقسیم شده و هر گروه درباره راه های انتقال (تزریق مشترک مواد مخدر، روابط جنسی پر خطر، انتقال از فراورده های خونی و انتقال از مادر به کودک) بحث و تبادل نظر کرد و در نهایت هر گروه مواردی بحث شده در گروه را برای حاضرین ارائه داد.

دکتر رضازاده موضوع کاهش آسیب را تعریف کرده و دلایل اهمیت کاهش آسیب در بیان جوامع پرخطر بیان کردند و سپس مربیان در قالب هر گروه درباره کاهش آسیب به بحص پرداختند و نظرات خود را در مورد الزام کاهش آسیب بیان شرح دادند.

ایشان بحث پیشگیری مثبت را شرح داده و اظهار داشتند که چگونه افراد مبتلا به ایدز خواهند توانست از انتقال ایدز توسط خودشان جلوگیری کرده و به عنوان یاری گر مربیان شناخته شوند. سپس آزمایش داوطلبانه ایدز VCT به طور کامل توضیح داده شد و اینکه چه کسانی باید آزمایش بدهند و مزایا و معایب این آزمایش چیست بحث و بررسی شد.