موضوع: اخبار

آخرین آمار ایدز در ایران اعلام شد

آخرین آمار ایدز در ایران اعلام شد

گزارش موارد ثبت شده HIV/AIDS تا پایان بهار 1392 در كشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاههای علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی، تا تاریخ اول تیر ماه 1392 مجموعاً 26 هزار و 556 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در كشور شناسایی شده اند كه 89.6 درصد آنان را مردان و 10.4 درصد را زنان تشكیل می دهند. بر اساس اعلام اداره ایدز وزارت بهداشت، تاكنون 4 هزار 796 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5 هزار و 345 نفر از افراد مبتلا فوت كرده اند. 46.1 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34 - 25 سال قرار داشته اند كه بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می دهند.

بر اساس این گزارش علل ابتلا به HIV در بین كل مواردی كه از سال 1365 تا كنون در كشور به ثبت رسیده است به ترتیب تزریق با وسایل مشترك در مصرف كنندگان مواد 68.4 درصد، رابطه جنسی 12.3 درصد، دریافت خون وفرآورده های خونی 0.9 درصد و انتقال از مادر به كودك 1.2 درصد بوده است. همچنین راه انتقال در 17.1 درصد از این گروه نامشخص مانده است.

بنابراین گزارش، در مقایسه این آمار با موارد مشابه كه در سال 1391 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 52.2 درصد، برقراری روابط جنسی 33.2 درصد، و انتقال از مادر مبتلا به كودك 3.3 را تشكیل داده است. در 11.3 درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.