یک داستان واقعی

یک داستان واقعی

یک داستان واقعی

داشتن اچ ای وی چه معنی دارد؟

اوایل سال 1993 بود که اولین مورد مثبت اچ ای وی را داشتیم. او یک پسر جوان بود. ما جواب آزمایش را گرفتیم – این اولین مورد ما بود. مدتی طول کشید که توانستیم او را پیدا کنیم. وقتی بالاخره موفق شدیم از او خواستیم به دفتر برگردد تا ملاقاتی داشته باشیم. او با دوستش آمد. گفت که قبلا خودش گمان میبرده که مثبت باشد. حالش به نظرخوب نمی­ آمد، احتمالا نشئه بدی داشت. داشتیم فکر می­کردیم وقتی حالش این طور است آیا باید به او بگوییم؟ بنابراین من او را به طبقه بالا که یک اتاق بزرگ برای جلسات آموزشی داشتیم بردم. به او گفتم باید بنشینیم و با هم خصوصی صحبت کنیم.

اما او نمی­خواست رفیقش برود چون مریض بود و شک داشت که خبرهای بدی در انتظارش باشد. به او گفتم این چیزی بین من و تو هست و ممکن است نخواهی دوستت اینجا باشد. اما او می­خواست دوستش باشد، پس نهایتا گفتم ما نتیجه آزمایش های او را گرفته ایم و به نظر می ­آید او اچ ای وی مثبت است. واکنش چندانی نداشت چون فکر می­کنم هنوز نشئه بود اما دوستش کاملا غافلگیر شده بود و گفت: "خدای من قرار هست بمیری؟" این واکنش کاملا غریزی بود. نمی دانم این برایش یک ضربه ناگهانی بود، یا منزجر شده بود، یا برای دوستش ترسیده بود. گفتنش سخت است: فکر کنم ترکیبی از هرسه بود.

بنابراین من او را نشاندم و گفتم " با تو بعدا صحبت خواهم کرد." سپس او رفت و من با جوانی که اچ ای وی مثبت بود شروع به صحبت کردم. گفتم "میدانی این چه معنی دارد؟" گفت: "آیا معنی اش این است که قرار است بمیرم؟" و شروع به کمی گریه کرد. نمی­ دانستم آیا او می ­تواند در آن مرحله چیز بیشتری درک کند. فقط گذاشتیم آن روز همین طور بگذرد و به او گفتم می­ تواند برگردد و کمی بیشتر صحبت کنیم. بعدا با رفیقش در مورد حریم و رازداری صحبت کردم و این که او چطور باید از دوستش حمایت کند و موضوع را برای همه فاش نکند. آن جوان چند ماه بعد برگشت و گفت: "آیا من واقعا اچ ای وی دارم؟ خیلی حس نمی­ کنم حالم بد باشد."

آن زمان روزهای اول عفونت اچ ای وی در نپال بود هیچ برنامه تلویزیونی یا اطلاعاتی وجود نداشت که توضیح بدهد اچ ای وی/ ایدز چیست، غیر از اینکه بگوید یک بیماری است که آدم های بد را مبتلا می­ کند و در حالی که اگر می­ گفتید " سل" مردم در ذهن تصویری داشتند که سل با افراد چه می­ کند. وقتی به مردم بگویید اگر امروز این کار را بکنی فردا سل می­گیری آنها می­دانند [از چه چیزی] هراسان می­ شوند. اما این درمورد اچ ای وی صادق نبود. مردم کاملا نمی­ دانستند اچ ای وی مثبت بودن چه معنی دارد.