موضوع: اخبار

پراکندگی ایدز در کشورهای مختلف آفریقا

پراکندگی ایدز در کشورهای مختلف آفریقا

پراکندگی ایدز در کشورهای مختلف آفریقا

با توجه به شیوع و گسترش ایدز در جهان می توان پراکندگی آن را در قاره ها و کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد. بر اساس آمار اعلام شده در سال 2012 از طرف هماهنگ کننده ایدز سازمان ملل، 23.5 میلیون نفر در آفریقا با اچ ای وی زندگی می کنند. بیشترین آمار مبتلایان به ایدز در آفریقا برای کشورهای آفریقای جنوبی با 5.6 میلیون نفر و سپس کشور نیجریه با 3 میلیون نفر گزارش شده است.