موضوع: مشاوره

نکاتی که مشاور باید به آنها توجه کند:

نکاتی که مشاور باید به آنها توجه کند:

برای ارزیابی میزان خطر برای مراجع، مشاور لازم است به مسایل زیر توجه کند:

رفتار پرخطر مصرف مواد در حال یا گذشته (یعنی اشتراک سوزن و سرنگ و سایر وسایل تزریق)

رفتار جنسی حال و گذشته، تن فروشی یا رابطه جنسی با یک تن فروش

استفاده از کاندوم، انجام رابطه جنسی ایمن تر، تواتر رابطه جنسی

رابطه جنسی خارج از خانواده

سابقه داشتن انتقال خون یا دریافت عضو اهدا شده

قرارگرفتن در معرض فرآیندهای تهاجمی غیراستریل، مانند تزریق،خالکوبی، و تیغ زنی

برای ارزیابی دانش مراجع از اچ ای وی / ایدز و توانایی او برای کنار آمدن ]با نتیجه آزمایش[ مشاور باید به موارد زیر توجه کند:

مراجع در مورد آزمایش چه می­داند؟ چرا آزمایش درخواست شده است؟ آیا مراجع با تمایل خود برای مشاوره آمده است؟

چه رفتارها یا نشانه های خاصی مایه نگرانی مراجع است؟

آیا مراجع در مورد واکنش خود به نتیجه آزمایش (مثبت یا منفی) فکر کرده است؟

مراجع چه باورها و دانشی در مورد انتقال اچ ای وی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر دارد؟

اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، چه کسی حمایت عاطفی را برای مراجع فراهم می کند؟

وقتی مشاور خطر ابتلای مراجع، دانش او درمورد ویروس و توانایی اش برای کنار آمدن با شرایط را ارزیابی کرد، باید اطلاعات کاملی در مورد اچ ای وی/ایدز (اچ ای وی/ایدز چیست، تفاوت بین اچ ای وی و ایدز چیست) و این که نتیجه مثبت یا منفی آزمایش چه معنی دارد ارایه کند.

مشاور همچنین باید مراجع را مطلع کند که خیلی به ندرت آزمایش تیجه مثبت و منفی کاذب دارد و توضیح دهد که "دوره پنجره" چه معنی دارد. مشاور همچنین باید در مورد راه های پیشگیری از کسب ویروس و یا انتقال آن به سایر افراد صحبت کند. او همچنین باید به مراجع بگوید که چقدر طول می کشد تا جواب آزمایش را دریافت کند. اگر مراجع تصمیم بگیرد آزمایش را انجام دهد مهم است که مشاوره پس از آزمایش را هم ترتیب دهد.

نظرات کاربران
hvsghk
1398/06/29
با سلام و دعا. لطفا مرکز انجام آزمایش و تست ابتلا به ایدز در تهران را بفرمایید
پاسخ مدیر: برای اگاهی از مراکز، به بخش آشنایی با مراکز سایت مراجعه کنید.