موضوع: اخبار

ایدز در آفریقا

ایدز در آفریقا

با توجه به شیوع و گسترش ایدز در جهان می توان پراکندگی آن را در قاره ها و کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد. اینک به بررسی ایدز در آفریقا و چند کشور آن می پردازیم.

کامرون: 2300 سازمان سرتاسر جهان در سال 2011 در عملیات جلوگیری از ایدز که در آن از پوستر ها و کارت پستال ها و یک وب سایت برای آگاهی دادن به مردم درباره ی ایدز استفاده می شد شرکت کردند. تخمین زده شده که در حدود 36000 نفر از مردم هر روز در کامرون زندگی شان با پیام جلوگیری ازHIV  نجات یافته است.

سنگال: کشور سنگال در سال های اخیر تلاش بزرگتری برای جلوگیری سریع از ایدز و درمان و توجه به آن انجام داده است. و حمایت کانون های مختلف را به همراه دارد.

مالی:  صندوق جهانی سرمایه ی 75 میلیون دلاری برای جلوگیری و درمان ایدز هر سه سال در مالی تصویب میکند. برای کاهش ایدز و گسترش خدمات پیشگیری از اچ ای وی به ویژه برای آنهایی که در معرض خطر بالاتر هستند تلاش ها افزایش خواهد یافت. همچنین جلوگیری از عفونت های جدید HIV در کودکان و انجام تست داوطلبانه در اولویت است.


کنیا: روانشناسان بالینی با آزمایشی که در سال 2005 و 2006 در آفریقا انجام دادند معلوم شد که در ختنه جنس مذکر خطر سرایت ایدز تا 60 درصد توانسته کاهش پیدا کند. با اقدامی که دولت کنیا انجام داده است امروزه یک رشته عملیات برای گسترش معالجه برای ختنه انجام شده که کنیا در عمل جلوگیری از ایدز پرچم دار است.

غنا: درمان ایدز یک اولویت بالا برای لوردینا مهام اولین بانو از غنا؛ کسی که پذیرفت یک سفیر برای این هدف باشد بود. لوردینا مهام " من قصد دارم کاری کنم که نه کودکی با HIV مثبت متولد شود و نه کودکی از بیماری بمیرد و نه کودکی به دلیل ایدز یتیم شود."

او به تازگی گفته است: با توجه به ارقام جدید 4نفر از میانگین 5 زن مبتلا به اچ ای وی برای جلوگیری از ایدز و درمان کودکانشان ART دریافت می کنند.

نیجریه: انجمن جوانان HIV مثبت بخشی از شبکه پرجنب و جوشی است که خود را به صورت پایدار و محکم در مرکز ملی پاسخ ایدز قرار داده اند. آورده شده است که بیش از 3000 نفر از جوانان مبتلا به اچ ای وی داخل 150 گروه حمایتی زندگی می کنند و سعی در جلوگیری ازHIV دارند.