اچ آی وی چگونه ازطریق رابطه جنسی منتقل میشود؟

اچ آی وی چگونه ازطریق رابطه جنسی منتقل میشود؟

عمده موارد عفونت اچ آی وی در سراسر دنیا (تقریبا 75 درصد) در نتیجه رابطه جنسی محافظت نشده است. هر فعالیت جنسی که اجازه دهد مایع منی و اسپرم و ترشحات واژن یا خون (شامل خون قاعدگی) ازفرد دارای عفونت به جریان خون فرد دیگری وارد شود می تواند اچ آی وی و سایر عفونت های منتقل شونده از راه جنسی را منتشرکند. مسیر ورود این مایعات بدن به جریان خون فرد دیگر میتواند از این راه ها باشد:

1. لایه پوشاننده ی (مخاط) واژن و کانال مقعدی

2. منفذ سر آلت تناسلی مردان

3. گسستگی درسطح پوست مانند بریدگی یا خراش یا التهاب وخون ریزی لثه یا زخم یا جراحت باز

هر عمل جنسی محافظت نشده با فرد مبتلا به اچ آی وی که بدون استفاده از کاندوم است شریک مبتلا نشده را در خطر ابتلای اچ ای وی قرار می دهد. میزان خطر می تواند با عوامل زیر مشخص شود:

1. وجود سایر عفونت های آمیزشی

2. جنس و سن شریک جنسی مبتلا نشده

3. نوع عمل جنسی انجام شده

4. مرحله بیماری در شریک مبتلا شده

5. بیماری زایی سوش اچ آی وی در هر مورد