نقش روان‌شناس در بهبود بخشیدن به وضعیت روانی فرد اچ آی وی مثبت

نقش روان‌شناس در بهبود بخشیدن به وضعیت روانی فرد اچ آی وی مثبت

نقش روان‌شناس در بهبود بخشیدن به وضعیت روانی فرد اچ آی وی مثبت

امروزه روان‌شناسان روش‌های تازه‌ای را به كار می‌برند. درمانگران باید به تقاضاهای چندگانة افراد اچ آی وی مثبت، پاسخ دهند. دامنه خدمات آن‌ها گسترش یافته است و باید نقش‌های بیشتری را برعهده بگیرند.

در بعضی از موارد، روان درمانی درخانه و در مواردی در بیمارستان انجام می‌شود. روان شناس، علاوه بر آموزش ارتباط جنسی مطمئن، تدابیر مربوط به پای‌بندی به رژیم دارویی و عقاید مذهبی بیمار را در نظر می‌گیرد و در زمانی كه به مراحل ناتوان‌كننده ‌بیماری می‌رسد، به منظور انجام روان درمانی و حتی فعالیت‌های مراقبتی وارد عمل می‌شود. همچنین، می‌تواند گروهی متشكل از دوستان و اعضای خانواده ‌فرد تشكیل دهد تا هر كدام از آن‌ها طبق برنامه، انجام یكی از كارهای مراقبتی بیمار را برعهده بگیرد.

در این زمینه روش های انطباقی بازنگری مثبت، پذیرفتن حمایت های اجتماعی و گیرنده های شناختی و رفتاری كه در روان درمانی افراد اچ آی وی مثبت به كار می رود، حائز اهمیت هستند. به علاوه، فرد می‌تواند از طریق تمركز بر مسأله، با موقعیت  فعلی خود سازگار شود. در این صورت، رفتارهایی را ارائه می‌دهد و با افكاری سروكار دارد كه سبب می‌شوند فعالانه مسائل را دنبال كند. همچنین به بیمار توصیه می‌شود، كه بیماری خود را بشناسد، روش های درمانی را پیگیری كند، از دریافت كمك خودداری نکند، امیدوارانه بیندیشد، بر نكته های مثبت تأكید كرده و وضعیت كنونی خود را بپذیرد.

لازم است كه روان‌شناس، تدابیر درست را در موقعیت های مناسب به كار گیرد. در هنگام ارزیابی ظرفیت انطباق‌پذیری فرد به دامنه‌ای كه می‌تواند پیش برود توجه نموده، از تدابیر مرتبط با مساله بهره ببرد و به موقعیت‌ها و موارد كنترل‌شدنی توجه كند نه به مواردی كه از كنترل فرد خارجند.