مشاوره برای چه کسی است؟

مشاوره برای چه کسی است؟

مشاوره برای چه کسی است؟

مشاوره برای:

1- افرادی که آزمایش اچ ای وی داده اند (هم مشاوره پیش و هم پس از آزمایش)

2- افرادی که مبتلا شده اند و شریک جنسی/خانواده آنها

3- افرادی که به خاطر اچ ای وی مشکلات مالی، اشتغال، و مسکن را تجربه می کنند.

4- افرادی که به خاطر رفتار پرخطر فعلی یا گذشته در جست و جوی کمک هستند.

به خاطر داشته باشید که رازداری مهم است: مراجع باید بتواند به مشاور اعتماد کند و خودش بتواند تصمیم بگیرد که اگر مبتلا به اچ ای وی بود چه کسی را می خواهد مطلع کند. مراجع حق دارد تصمیم بگیرد که آیا می خواهد افراد دیگری مانند اعضای خانواده، افرادی از گروه های حمایتی اچ ای وی، و سایر پزشکان بالینی را وارد ماجرا کند یا خیر.