تاریخچه ایدز

تاریخچه ایدز

در سال 1959 ملوان 48 ساله هاییتی تباری در پی ابتلا به نوعی ذات الریه غیر معموال در نیویورک جان سپرد. در همان سال نیز نمومنه خونی از فردی در کینشازا (کنگو کنونی) گرفته شد که در سال 1986 آزمایش آن از نظر پادتن اچ ای وی مثبت تشخیص داده شد.

1959: نمونه خونی از فردی در کنگو کنونی گرفته شد که در سال 1986 آزمایش آن از نظر نظر پادتن اچ ای وی مثبت تشخیص داده شد.

1981: اولین موارد غیرمعمول نقص ایمنی در جهان اعلام شد.

1982: «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» (ایدز) برای نخستین بار تعریف شد. در طول همین سال سه روش انتقال ویروس آن: یعنی از راه خون، مادر به جنین و رابطه جنسی اعلام شد.

4-1983: دکتر لوک مونتانیه از محققان انستیتو پاستور در فرانسه و دکتر رابرت گالو از محققان موسسه ملی سرطان در آمریکا، ویروس با منشآ انسانی را که باعث ایدز می­ شود را شناسایی کردند.

1985: نخستین آزمایش های پادتن اچ ای وی انجام شد و آزمایش برای تشخیص وجود اچ ای وی در خون های اهدایی آغاز شد.

1987: نخستین دارو برای ایدز در ایالت متحده برای ایدز تایید شد.

1988: سازمان جهانی بهداشت ( WHO) اول دسامبر را «روز جهانی ایدز» نامید.

1991: «روبان قرمز» به عنوان نماد بین المللی آگاهی و همبستگی در برابر ایدز شناخته شد.

1996: برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS) که در سال 1994 تاسیس شد فعالیت اجرایی خود را رسما آغاز کرد.

1996: شواهد موید بر تاثیر درمان ضد رتروو ویروسی بسیار فعال (HAART) در کنترل سیر بیماری برای نخستین بار عرضه شد.

1999: نخستین آزمایش کارایی یک واکسن بالقوه برای اچ ای وی در یک کشور در حال توسعه شروع شد.

2000: معکوس کردن روند گسترش ایدز، سل و مالاریا به عنوان یکی از 8 هدف اصلی (اهداف توسعه هزار ساله) منظور شد.

2001: نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه ایدز « اعلامیه تعهد درباره اچ ای وی و ایدز» را به اتفاق آرا تصویب کرد.

2003: UNAIDS و WHO اجرای ابتکار « 3 در 5 » را به منظور کمک به کشورهای دارای درآمد کم و متوسط آغاز کردند تا دسترسی به درمان ضد رتروو ویروسی را از 400 هزار نفر به 3 میلیون نفر تا پایان سال 2005 افزایش دهند. ارقام 3 و 5 در این عبارت معرف هدف «سه» میلیون نفر و سال دوهزار و «پنج» است.

2006: مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیانیه ای را تصویب کرد که کشورهای جهان را برای تقویت پاسخ در برابر ایدز متعهد سازد.

2011: اچ ای وی/ ایدز سی ساله شد.