مشاوره بعد از نتیجه مثبت آزمایش

مشاوره بعد از نتیجه مثبت آزمایش

مشاوره بعد از نتیجه مثبت آزمایش

مهم است که هنگام ارائه نتیجه آزمایش مراجع و مشاور در یک محل خصوصی باشند. مشاور باید دوباره به مراجع اطمینان دهد که صحبت ها و نتیجه آزمایش محرمانه خواهد بود. مدتی طول می کشد تا مراجع واقعا بتواند این خبر جدید را بپذیرد و مشاور لازم است در مورد ضربه وارد شده به مراجع و ترس هایش حساس باشد و از او حمایت کند. سپس مشاور لازم است که روشن و ساده و با زبانی قابل درک برای مراجع معنی نتیجه آزمایش را توضیح دهد. این زمان برای بحث در مورد نحوه ی پیشرفت بیماری و تخمین مدتی که مراجع زنده خواهند ماند مناسب نیست.

مشاور باید مثبت اندیشی را تشویق کند (مانند اینکه فرد می­تواند سال ها بدون نشانه زندگی کند و یا اینکه درمان هایی برای برخی عفونت های فرصت طلب وجود دارد.) اشاره به داروی ضد رتروویروسی تنها در صورتی باید مطرح شود که در منطقه قابل دستیبابی و تهیه باشد. مشاور باید ملاقات های بیشتری را برای دیدن مراجع ترتیب دهد تا بتواند رابطه حمایتی را شکل دهد و همچنین اطلاعاتی در مورد عفونت اچ ای وی، راه های انتقال سلامت مراجع و اطلاعاتی در مورد پیشگیری از انتقال ویروس را تکرار کند.