ویژگی های پیام های آموزشی

ویژگی های پیام های آموزشی

پیام‌های آموزشی پیشگیری از ایدز باید شفاف و واضح باشد و از گنجینه‌ی لغات و اصطلاحات محلی برای مواد و اعمال مرتبط با آن استفاده شود. به خصوص اینكه هدفش مصرف‌كنندگان تزریقی در مناطق و محله‌های مورد نظر باشد.

دامنه‌ی وسیعی از پیام‌های آموزشی برای پیشگیری مؤثر از اچ آی وی در مصرف‌كنندگان تزریقی لازم است. مهم‌ترین آنها عبارتند از: 

 • همیشه برای عمل جنسی از كاندوم استفاده كنید. 

 • همیشه از سوزن و سرنگ، قاشق، ملاقه، آب، فیلتر، سواب و تورنیكه خودتان استفاده كنید.

 • با كسی در وسایل تزریق شریك نشوید.

 • هر سوزن و سرنگ را تنها یك‌بار استفاده كنید.

 • برای ترزیق‌ها، سطح و محیط تمیز، مهیا كنید.

 • قبل و بعد از هر تزریق دست‌های خود را بشویید.

 • اگر وسیله‌ی تزریقی را دوباره استفاده می‌كنید، وسیله‌ی خودتان باشد و فقط خودتان از آن استفاده کنید.

 • اگر از وسیله‌ی تزریق فرد دیگری استفاده می‌كنید، با روش تایید شده ای آن را تمیز كنید.

 • مراقب عفونت‌های احتمالی و بیش مصرفی باشید.

سایر پیام‌های آموزشی می‌تواند در زمینه موارد زیر باشد:

 • ساخت، خرید و آماده سازی مواد 

 • تركیب مواد می‌تواند مسمومیت‌های شدید یا مشكلات خاص را ایجاد كند.

 • بیش مصرفی و احیاء. 

 • مراقبت از ورید.

 • پیشگیری از آبسه.

 • اعمال جنسی با دخول و بدون دخول.

 • پیشگیری از انتقال مادر به فرزند.