پاورپوینت با موضوع عفونت های دستگاه تناسلی

پاورپوینت با موضوع عفونت های دستگاه تناسلی

عفونت دستگاه تناسلی (RTI): عفونت در دستگاه تناسلی که می تواند در اثر تماس جنسی ایجاد شود.

عفونت آمیزشی (STI): آلودگی با یا بدون علامت که در اثر تماس جنسی سرایت کند.

رشد بی رویه ی ارگانیسم های درونزاد می تواند باعث عفونت های دستگاه تناسلی شود. اغلب موارد این عفونت ها در خانم ها به صورت درونزاد و در آقایان در اثر آمیزش رخ می دهد.

 

STI/RTI

از کجا می آیند

چگونگی انتقال

مثال

عفونت درونزاد

ارگانیسم ساکن واژن

از فرد به فرد انتقال نمی یابد، رشد بی رویه میکروب باعث علایم می شود

کاندیدا، واژینوز باکتریال

 

عفونت آمیزشی

از شریک جنسی آلوده دریافت می شود

تماس جنسی با فرد آلوده

گنوکک،کلامیدیا، سیفیلیس، تبخال تناسلی، هپاتیت B، HIV ...