موضوع: اخبار

تبعیض نسبت به مبتلایان ایدز موجب پنهان کردن بیماری می شود

تبعیض نسبت به مبتلایان ایدز موجب پنهان کردن بیماری می شود

دكتر 'عباس صداقت' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: متاسفانه برخی مبتلایان به ایدز برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در مراجعه به بیمارستان های دولتی و خصوصی با برخی از برخوردهایی مواجه می شوند كه موجب می شود بیماری خود را مطرح نكنند.
وی تصریح كرد: البته اینگونه مسایل در بیمارستان های خصوصی بیشتر وجود دارد گرچه در بخش دولتی هم شاهد گزارشاتی در این زمینه هستیم.

دکتر عباس صداقت
 

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: بخشی از این برخوردها به دلیل نگرش و فرهنگ اشتباه مردم و همچنین ارایه كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی است. صداقت افزود: انگ ایدز موجب ایجاد تبعیض در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی می شود. این درحالی است كه به سادگی نمی توان احساس و باورهای درونی جامعه نسبت به بیماری ایدز را تغییر داد.

وی خاطرنشان كرد: انگ ایدز فقط مخصوص ایران نیست تمام بیماران ایدز در سرتاسر جهان با برخوردهای تبعیض آمیز روبرو هستند. رییس اداره ایدز اضافه كرد: برخوردهای تبعیض آمیز فقط در محیط های درمانی اتفاق نمی افتد بلكه بیماران در اشتغال، تحصیل و حتی در خانواده نیز با تبعیض ها و مشكلاتی روبرو هستند. وی یادآور شد: بیماری ایدز از طریق روبوسی كردن، دست دادن، مراودات روزانه و زندگی كردن با هم در یك محل، منتقل نمی شود اما باورهای اشتباه موجب واكنش های ناخوشایند جامعه نسبت به مبتلایان ایدز می شود.

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینكه سازمان جهانی بهداشت برای كنترل بیماری ایدز سیاست 'پیشگیری مثبت' را ارایه كرده است كه ایران نیز از آن پیروی می كند، گفت: طبق این سیاست، مبتلایان به ایدز خودشان مراقب رفتارهایشان هستند تا ویروس از بدنشان به دیگران منتقل نشود. این سیاست بهترین ابزار بازدارنده از شیوع ویروس ایدز در جامعه است.

صداقت تاكید كرد: مبتلایان به ایدز زمانی به این باور می رسند كه جلوی شیوع ویروس ایدز در جامعه را بگیرند كه جایگاه واقعی آنان حفظ شود و مانند دیگران از حقوق شهروندی برخوردار باشند.
وی افزود: برخوردهای نامناسب و تبعیض نسبت به مبتلایان ایدز در اجرای سیاست 'پیشگیری مثبت' تاثیر نامطلوبی دارد و ممكن است مبتلایان بیماری خود را پنهان كنند یا تعهد لازم نسبت به دیگران برای جلوگیری از انتقال ویروس ایدز را نداشته باشند با این وجود تاكنون هیچگونه گزارشی از انتقال عمدی ویروس ایدز در كشور نداشته ایم.
رییس اداره ایدز اظهار داشت: برنامه 'احتیاطات همه جانبه ' برای جلوگیری از انتقال ویروس های واگیر به پرسنل درمانی نیز به تمام مراكز درمانی و بهداشتی و تشخیصی ابلاغ شده است چراكه تنها امكان انتقال ویروس ایدز وجود ندارد بلكه بسیاری از بیماری های با منشاء خونی مانند هپاتیت براثر رعایت نكردن مسایل بهداشتی، ممكن است منتقل شود.


صداقت با بیان اینكه پرسنل بیمارستان ها، آموزش های لازم را در این زمینه فراگرفته اند، تاكید كرد: هیچ بیماری حق محروم شدن از خدمات درمانی و بهداشتی و همچنین محروم شدن از اشتغال و تحصیل را ندارد اما به هرحال شاهد هستیم كه برخی مواقع این قانون، رعایت نمی شود. وی گفت: مبتلایان ایدز در صورت پذیرش نشدن در مراكز درمانی و بهداشتی به معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشكی منطقه خود مراجعه كنند تا موضوع پیگیری شود. صداقت یادآور شد: تغییر نگرش و باورهای مردم نیاز به زمان و آموزش های مستمر دارد. این مساله به سادگی میسر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور تا پایان فروردین ماه امسال در مجموع ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر افراد مبتلا به ویروس ایدز HIV/AIDS در كشور شناسایی شده اند كه ۸/۸۹ درصد آنان را مردان و ۲/۱۰ درصد آنان را زنان تشكیل می دهند.