گزارش روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

گزارش روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز برای تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

رفتار جنسی ایمن تر

استاد: دکتر رامین رادفر

تسهیلگران: خانم ها ناهید مدرسی، راحله مرادی، سولماز حسینی و آقای عرب

در بخش ابتدایی کارگاه موضوع "رفتار جنسی ایمن تر"، توسط دکتر رادفر به صورت پرسش و پاسخ و سخنرانی ارائه شد. ایشان ویژگی های کاندوم مناسب، طرز استفاده صحیح و از بین بردن آن پس از استفاده را بیان کردند. همچنین در این بخش به وفارداری در رابطه جنسی با شریک جنسی نیز اشاره شد.

در بخش بعدی به منظور نسخه آزمایی پروتکل "راهنمای آموزشی ارائه خدمات تیم امداد رسانی سیار مردان" توسط 4 گروه از حاضرین مطالعه شد و به سوالات زیر پاسخ داده شد:

 1. به نظر گروه این مباحث تا چه حد مورد نیاز شما بوده است؟

 2. به نظر گروه مباحث مطرح شده در حیطه عمل، قابلیت اجرا دارند؟ چرا؟

 3. به نظر گروه کدام بخش از مطالب زیادی بوده و نیاز به حذف یا اصلاح دارد؟چرا؟

 4. به نظر گروه چه مباحثی در این بخش جا افتاده است و باید اضافه شود؟

 5. هر گونه پیشنهاد یا انتقاد برای هر قسمت، از تمام اعضای گروه آورده شود؟


کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

آموزش همتایان

استاد: خانم منیره آرزومندی

تسهیلگران: خانم ها ناهید مدرسی، راحله مرادی، سولماز حسینی و آقای عرب

سرکار خانم منیره آرزومندی موضوع "آموزش همتایان" را ارائه کردند و ویژگی های آموزشگران همسان را به صورت زیر بیان کردند:

 • توانایی كسب اطلاعات جدید

 • توانایی همدلی،گوش دادن و ارتباط مؤثر

 • رویكرد و نگرش به دور از قضاوت و با احترام

 • توانایی اظهار احساسات

 • طبیعت منعطف و سازگار

 • توانایی ترغیب و حمایت

 • توانایی ایجاد اطمینان و اعتماد

 • توانایی راهنمایی و هدایت كردن با الگوسازی

 • توانایی تصمیم سازی

 • توانایی نگاه از ابعاد مختلف

سرکار خانم منیره آرزومندی

نقشها و مسئولیت های آموزشگر همسان:

 1. آموزش همسانان درباره عفونتهای مقاربتی و HIV به صورت انفرادی یا گروه كوچك

 2. كمك به همسانان برای دسترسی به كاندوم، خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز و عفونتهای مقاربتی

 3. توزیع كاندوم و لوبریكانت و نمایش استفاده صحیح كاندوم

 4. درمان های جایگزین/تزریق ایمن

 5. مشاركت در آگاهسازی و یاری رسانی HIV و  دیگر حوادث عمومی

 6. توزیع اطلاعات آموزشی

 7. برگزاری جلسات منظم

 8. آموزش به همسانان برای مذاكره رفتار ایمن تر جنسی

 9. تبلیغ كاندوم

 10. آموزش به همسانان كه چگونه خطر شخصی را ارزیابی كنند.

 11. آموزش همسانان درباره مراقبتهای خانه HIV/AIDS مثبتها

 12.  حمایت از تلاشهای HIV مثبت ها در زندگی كردن مثبت 

مهارتهای زندگی

استاد: خانم منیره آرزومندی

تسهیلگران: خانم ها ناهید مدرسی، راحله مرادی، سولماز حسینی و آقای عرب

در این بخش سرکار خانم منیره آرزومندی موضوع "مهارتهای زندگی" از جمله مهارت های نه گفتن، مهارت تصمیم گیری و مهارت حل مشکل را به صورت پرسش و پاسخ بیان کرده و ارتباط مهارتهای زندگی با کاهش آسیب مثلاً"رد کردن تزریق یا رابطه جنسی پر خطر" بیان نمودند.