موضوع: اخبار

گزارش آخرین آمار مربوط به عفونت اچ ای وی در ایران

گزارش آخرین آمار مربوط به عفونت اچ ای وی در ایران

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا پایان سال 1391 مجموعا 26125 نفر افراد مبتلا به HIV / AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/8 درصد آنان را مردان و 10/2 درصد را زنان تشکیل میدهند. تاکنون 4483 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5182 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 46.1 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردیکه از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (68/6 درصد)، رابطه جنسی (12درصد)، دریافت خون و فراورده های خونی (1درصد) و انتقال از مادر به کودک (1/1درصد) بوده است. راه انتقال در 17/3 درصد از این گروه نامشخص مانده است.

در مقایسه این آمار با مواردیکه ابتلا آنان در سال 1391 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 52/1 درصد، برقراری روابط جنسی 33/6درصد، و انتقال از مادر به کودک 3/2 را تشکیل داده است. در 11/1درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.

برای دریافت فایل گزارش به صفحه آمار و اطلاعات سایت مراجعه کنید.