موضوع: اخبار

بیست مه سی امین سالگرد کشف ویروس ایدز

بیست مه سی امین سالگرد کشف ویروس ایدز

امروز بیستم مه سی امین سالگرد کشف ویروس ایدز است. به گزارش شبکه فرانس بیست و چهار، سی سال تحقیق در زمینه مبارزه با ایدز به زودی منجر به واکسنی خواهد شد که افراد را از ابتلا به ایدز ایمن می کند. با این حال اولویت همچنان پیشگیری است. هر چند که نیمی از بیماران ایدزی از درمان سه گانه بهره مند شده اند اما سالانه دو میلیون نفر بر اثر ایدز جان خود را از دست می دهند. ویروس ایدز در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه در انستیتو پاستور فرانسه شناسایی شد.

پرفسور فرانسواز باره-سینوسی برنده جایزه نوبل پزشکی و یکی از کاشفان ویروس ایدز می گوید: فوریتی جدی در زمینه بهداشت عمومی مطرح بود، می دانستیم که ویروس از طریق خون و فراورده های خونی منتقل می شود، اما اجرای یک فرضیه تشخیصی ضروری بود تا مانع از گسترش بیماری شویم. تحقیقات جنبه شمارش معکوس به خود گرفته بود.

پیشرفتهای علمی در زمینه این بیماری سریع و قابل توجه بوده و اکنون می توان با آزمایش یک قطره خون، ظرف مدت سی دقیقه از آلوده شدن به ویروس اطمینان حاصل کرد. با این حال در فرانسه از هر پنج نفر یکی از آلودگی خود با ویروس ایدز اطلاع ندارد. و برغم این پیشرفت ها هنوز نمی توان ایدز را بطور کامل درمان کرد. یک واکسن تجربی قرار است تا سال آینده در آفریقای جنوبی آزمایش شود.