موضوع: اخبار

آخرین آمار بیماران ایدز در کشور : 26 هزار و 125 نفر

آخرین آمار بیماران ایدز در کشور : 26 هزار و 125 نفر

بر اساس آخرین گزارش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، موارد ابتلا به بیماری ایدز در ایران تا پایان سال 91 ، 26 هزار و 125نفر بوده است. براساس این آمار، 89/8 درصد این بیماران را مردان و 10/2 درصد را زنان تشکیل می دهند. به گزارش روز یکشنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 46/1 درصد از مبتلایان به ایدز در زمان ابتلا در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشتند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند. بنا به این گزارش، علل ابتلا به ایدز HIV در بین کل مواردی که از سال 65 تاکنون در کشور به ثبت رسیده به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد مخدر (68/6 درصد)، رابطه جنسی (12 درصد)، دریافت خون و فرآورده های خونی (یک درصد) و انتقال از مادر به کودک (1/1 درصد) بوده است.

راه انتقال در 17/3 درصد از این گروه نیز نامشخص بوده است. در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلای آنان در سال گذشته گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 52/1 درصد، برقراری روابط جنسی 33/6 درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک 3/2 را تشکیل داده است. همچنین در 11/1 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.

نظرات کاربران
محمد
1399/05/20
م