موضوع: اخبار

تدوین برنامه جدید پیشگیری از ایدز و بیماری‌های واگیر در معتادان

تدوین برنامه جدید پیشگیری از ایدز و بیماری‌های واگیر در معتادان

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از تهیه برنامه جامع ایدز و اعتیاد خبر داد و گفت: در صورت تصویب کمیته درمان مربوطه، عملیات اجرای آزمایشی این برنامه در دو استان کشور آغاز خواهد شد.

دکتر محمد مهدی گویا در گفت‌وگو با خبرنگار "سلامت" خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: برنامه جامع پیشگیری از ایدز و دیگر بیماری‌های واگیر در میان معتادان از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تهیه شده است. وی در این باره ادامه داد: برای اجرای برنامه منتظر تصویب آن در کمیته درمان شامل وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی و ... هستیم.

گویا گفت: این برنامه، برنامه جامعی است که در صورت پذیرش و حمایت کمیته درمان مربوطه، در نظر داریم امسال در دو استان کشور به صورت آزمایشی آن را اجرا کنیم. وی ارایه توضیحات بیشتر درباره این برنامه را به زمان مصوب شدن آن در کمیته درمان مربوطه موکول کرد.