مسمومیت و بیش مصرفی در درمان متادون

مسمومیت و بیش مصرفی در درمان متادون

مسمومیت و بیش مصرفی در درمان متادون:

از اهداف مهم در درمان متادون، كاهش بیش مصرفی و مسمومیت با مواد است. هرچند، در برنامة درمانی متادون نیز ملاحظات بسیاری باید در نظر گرفت تا از وقوع بیش مصرفی جلوگیری شود:

1. مصرف همزمان مواد یا الكل با متادون

2. عدم رعایت اصول تجویز متادون به ویژه در شروع درمان

3. قطع متادون و مصرف مجدد مواد

4. تداخل های دارویی به ویژه مصرف همزمان با داروهای آرامبخش نظیر بنزودیازپینها مانند دیازپام، اگزازپام، لورازپام و غیره.

5. بیماریهای كبد یا كلیه نظیر هپاتیت نیز می تواند احتمال بیش مصرفی را بالا ببرند.

كسانی كه در روزهای اول درمان، خواهان مصرف متادون بیش از مقادیر مجاز هستند یا سرعت افزایش دوز متادون، بیش از حدمجاز و مشخص شده در راهنماهای متادون باشد، خود را در خطر بیش مصرفی و مسمومیت قرار می دهند. همچنین وقتی مصرف متادون قطع می شود و مصرف مواد شروع می شود به دلیل اینكه تحمل فرد نسبت به مواد افیونی (اوپیوئیدی) پایین آمده، ممكن است فرد دچار مسمومیت و بیشتر مصرفی شود.

درواقع اگر فردی در زمانی كه مصرف كنندة مرتب مواد بوده با مقادیر بالای مواد، دچار بیش مصرفی می شده، بعد از قطع متادون می تواند با مقدار كم مواد نیز دچار مسمومیت شود. داروهای مختلفی می توانند غلظت متادون را در خون افزایش دهند و فرد را مستعد بیش مصرفی كنند و گاهی به دلیل اثر خود دارو، نظیر تسكین و خواب آوری، باعث مخفی كردن علائم اولیه مسمومیت و همچنین باعث خواب آلودگی، عدم هوشیاری، كاهش تنفس و وخیم تر كردن وضعیت فرد هم بشوند.

كسی كه با علائم مسمومیت به مركز درمانی برای گرفتن متادون مراجعه می كند، نمی باید دوز معمول وی داده شود از دادن دوز منزل نیز باید خودداری كرد و در مواردی با مشورت و بازبینی پزشك می توان دوز بیمار را كم كرد.

 اگر مشكوك به بیش مصرفی شدید، فرد را به پهلو بخوابانید و با اورژانس تماس بگیرید.

كاركنان اورژانس می باید از ماده مصرف شده بیماری مطلع باشند تا پادزهر مناسب بكار ببرند، بیمار را وادار به استفراغ نكنید (در مواردی كه كمتر از 5 دقیقه از مصرف دارو گذشته باشد، می توان از طریق تحریك به استفراغ به بیمار كمك كرد. در غیر این صورت واداركردن به استفراغ ممنوع است) در برخی از موارد دیده شده كه فرد را وادار می كند تا زیر دوش آب سرد برود، كه این كار نه تنها كمك نمی كند بلكه ممكن است دمای بدن فرد را پایین آورده و وضعیت عمومی فرد را وخیم تر كند.

در صورتی كه فرد فاقد علائم حیاتی باشد، می توان عملیات ابتدایی احیاء (مانند تنفس دهان به دهان یا بینی و ماساژ قلبی) نیز انجام گردد. درمان دارویی مسمومیت و بیش مصرفی با مواد اوپیوئیدی و متادون، آمپول نالوكسان است، لازم است بیمار دچار بیش مصرفی، حداقل 24 ساعت تحت نظر و مراقبت باشد.