آموزش همسان در پیشگیری از ایدز

آموزش همسان در پیشگیری از ایدز

آموزش همسان یا همتا به معنی آن است که برای آموزش موضوعی خاص مثل پیشگیری از اچ آی وی در هر گروهی، از افراد آن گروه به عنوان آموزشگر استفاده شود. مثلاً استفاده از یک معتاد بهبود یافته برای آموزش پیشگیری از ایدز در معتادان.

آموزش همسان در محیط‌ها و مكان‌های مختلفی قابل انجام است و شامل فعالیت‌های متنوعی می‌شود. این نوع آموزش مؤثر است زیرا رابطین همان تجربیات زندگی را در میان می‌گذارند كه جمعیت كلیدی گروه هم آن تجارب را دارند. همچنین آموزشگران همتا به عنوان منابع معتبر اطلاعات برای تغییر رفتار گروه هدف عمل می‌كنند. آموزش همسان می‌تواند در گوشه‌ی "خیابان" در "باشگاه اجتماعی" در "كافه"، "ایستگاه اتوبوس"، " كارخانه" و یا هر مكان دیگری كه افراد احساس راحتی كنند انجام شود.

آموزش همسان مؤثر است زیرا:

  • با فرهنگ تناسب دارد و از "داخل" خود اجتماع كار انجام می‌شود.

  • مبتنی بر اجتماع است.

  • جامعه‌ی هدف و مخاطبین آن را می‌پذیرند.

  • از نظر اقتصادی با صرفه‌تر است.

  • اجتماع حاشیه نشین را مقتدر می‌كند.