پاورپوینت با موضوع علایم ایدز

پاورپوینت با موضوع علایم ایدز

 HIV برگرفته از عبارت HUMAN IMMUNODEFICIENCY Virus در واقع ویروسی است که بیماری ایدز را ایجاد می کند و وقتی کلمه AIDS  را به کار می بریم منظور خود بیماری ایدز می باشد.

لفظ +HIV را برای کسانی به کار می بریم که ویروس HIV وارد بدن آنها شده است ولی الزاما وارد مرحله ایدز نشده اند. سال 1981 مقاله ای در یکی از مجلات منتشر شد در مورد ابتلا همزمان 5 جوان همجنس باز به بیماری که در افراد عادی که سیستم دفاعی سالمی دارند به شدت نادر بود. برای اولین بار نظر دانشمندان به این سمت جلب می شود که بیماری وجود دارد که قابلیت واگیر دارد و ماهیت یک نقص ایمنی را به افراد دیگر منتقل می کند.

دریک فاصله نه چندان طولانی مواردی از این بیماری در بیماران هموفیلی و همسران آنها دیده شد. بنابراین خیلی زود متوجه این موضوع شدند که ماهیت این بیماری مانند سایر بیماری ها که از طریق خون و ترشحات منتقل می شود تقریبا راه های مشترکی وجود دارد.

سال 1983 ویروس HIV کشف شد و در سال 1985 برای اولین بار تست های تشخیص این بیماری که برحسب آنتی بادی بود در دنیا کشف شد.