موضوع: اخبار

بیش از ربع قرن اچ ای وی و ایدز در جهان

بیش از ربع قرن اچ ای وی و ایدز در جهان

در سال 1981 (1360) نخستین نشانه بالینی نوعی بیماری گزارش شد که بعدها به ایدز معروف شد. امروز بعد از 30 سال بیش از 35میلیون نفر در جهان مبتلا به اچ ای وی هستند و بیش از 30 میلیون نفر بر اثر ایدز در گذشته اند. اما سال ها تلاش برای مهار این همه گیری، پیشرفت ها و تحولات بسیاری را در برداشته است. میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری های ناشی از اچ ای وی می میرند اما اثرات گسترش اچ ای وی تنها در مرگ و میر افراد خلاصه نمی شود.

اچ ای وی بر تمام جوانب زندگی اثر گذاشته است از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، از سیاست گرفته تا مذهب. این دوره سی ساله شاهد پژوهش ها و تلاش های بی سابقه فردی و گروهی دانشمندان، پزشکان، پرستاران و دیگر فعالان در سراسر جهان برای پاسخ به این همه گیری بوده است؛ شاهد فعالیت کسانی که برای درک بهتر این که «چه اتفاقی افتاده» و «چگونه می توان آن را مهار کرد؟» کوشش کرده اند.

این یادگیری همچنان ادامه دارد و پژوهش برای بهبود شیوه های درمانی، تلاش برای یافتن واکسن و دیگر امکانات پیشگیری در دست پیگیری است. هم اکنون بخشی از حقایق تثبیت شده است، به طور مثال مشخص است که ویروس چگونه می تواند یا نمی تواند به فرد دیگری منتقل شود و زمان این گونه ترس و تردیدهای اولیه سپری شده است.