درمان با متادون تا چه زمانی ادامه دارد؟

درمان با متادون تا چه زمانی ادامه دارد؟

درمان با متادون تا چه زمانی ادامه دارد؟

معمولاً وقتی صحبت از درمان نگهدارنده با متادون می شود، طول زمانی بیشتر از 6 ماه را در نظر می گیرند، و این قانون گفته می شود كه هر چه مدت درمان طولانی تر، نتایج بهتر و پربارتر و پایدارتر، بنابراین اغلب انتظار می رود طول درمان در حد چند سال (بالای 2 سال) باشد، و این مدت برای هر فرد متفاوت است و بستگی به شرایط و آمادگی فرد دارد. ممكن است برای برخی از افراد، درمان تا زمان نامشخصی ادامه یابد. قطع متادون به شكل تدریجی است كه پس از آمادگی و با نظر و مشورت درمانگر طبق برنامة زمانی و به آهستگی صورت می گیرد.

 از جمله شرایط آمادگی می توان به:

1. سلامت جسمی و روحی

2. شغل ثابت

3. پاك بودن از مواد و داروهای غیرمجاز در چند ماهه اخیر

4. روابط مثبت خانوادگی و اجتماعی

5. رسیدن به مهارتهایی برای مقابله با موقعیت های دشوار و پرخطر

در طول قطع تدریجی در صورتی كه فرد دچار بحران و مشكلات مختلفی شود (حتی قبل از اینكه دچار لغزش شود) و فرد و درمانگر تشخیص دهند كه احتمال عود و برگشت به مواد زیاد است، می توان قطع تدریجی را متوقف و حتی به دوز قبل متادون برگشت تا در فرصت های بعدی با آمادگی بیشتر مجدداً اقدام به قطع تدریجی كرد. پس از قطع موفق و كامل داروی متادون نیز، بهتر است رابطه درمانی حفظ و پیگیری و آزمایش مواد و مشاوره و گروه درمانی ادامه یابد.