شرایط آموزشگران همسان

شرایط آموزشگران همسان

توانایی كسب اطلاعات و دانش جدید در زمینه‌ی موضوعات مرتبط با اچ آی وی: مانند بهداشت دستگاه تناسلی و برنامه‌ی خانواده: شامل اطلاعات پایه مرتبط با اچ آی وی و اطلاعات بهداشتی، راه‌های انتقال و پیشگیری اچ آی وی .

توانایی گوش دادن و ارتباط مؤثر: آموزشگر همسان باید بتواند به خوبی به حرف‌های همسانان خود گوش دهد و ارتباط مؤثر با آنان برقرار کند به نحوی که آموزش‌های وی بتواند در نهایت منجر به تغییر رفتار شود

قضاوت نکردن درباره‌ی دیگران: یک آموزشگر نباید در مورد رفتار پرخطر دیگران قضاوت کند مثلاً کار وی را خلاف، گناه، انحراف، فساد و... بنامد چرا که قضاوت باعث مقاومت مخاطب شده و او را به پاسخگویی و توجیه عمل خود تشویق می‌نماید و بنابراین مانع ارتباط صحیح و مؤثر بین آموزشگر و مخاطب می‌شود.

طبیعت منعطف و سازگار: آموزشگر همسان در برخورد با هر فرد رفتار مناسب اتخاذ می‌کند و در هر موقعیتی از راه حل مناسب آن استفاده می‌کند.

توانایی ترغیب و حمایت: با ایجاد ارتباط مؤثر و جذب مخاطب، می‌تواند فرد را به رفتار سالم ترغیب کند، و در تغییر رفتار فرد حمایت‌های لازم را انجام دهد.

توانایی راهنمایی و هدایت از طریق الگوسازی: آموزشگر همسان با نشان دادن الگوی رفتار سالم جنسی (مثلاً استفاده از کاندوم) و پرهیز از رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد (مانند تزریق مشترک) می‌تواند الگوی همسانان خود باشد و همچنین از این طریق آنها را به تغییر رفتار هدایت کند.

توانایی ایجاد اطمینان و اعتماد: آموزشگر همسان باید بتواند با ایجاد اعتماد و اطمینان، ارتباط مناسب را با فرد برقرار کند تا آموزش ها و خدمات وی مؤثر واقع شود.

توانایی نگاه از ابعاد مختلف: نگاه یک بعدی به فرد، مسایل و نیازهای او، مانع ارتباط مؤثر و پذیرش آموزشگر همسان خواهد شد. با نگاهی همه جانبه و از ابعاد مختلف می‌توان به تمام مشکلات و موانعی که در مسیر تغییر رفتار فرد وجود دارد پی برد.

توانایی تصمیم سازی و ترغیب دیگران: توانایی کمک به فرد در اتخاذ تصمیم و تشویق و ترغیب او به تصمیم‌سازی می‌تواند موجب تقویت مهارت‌های فرد در تغییر رفتار پرخطر وی شود.