موضوع: کاندوم

نکات مهم در انتخاب کاندوم

نکات مهم در انتخاب کاندوم

در انتخاب کاندوم  نکات زیر اهمیت دارند:

1- تاریخ مصرف (در صورتی که تاریخ انقضای کاندوم بر روی برچسب درج نشده باشد تاریخ انقضا چهار سال بعد از تولید درنظر گرفته می شود.)

2- نوع کاندوم مردانه و اندازه آن نیز می تواند مهم باشد.

مراقبت از کاندوم چگونه است؟

  • کاندوم های از تاریخ گذشته استفاده نشود.

  • دور از نور و حرارت مستقیم قرار داده شود.

  • آن ها به صورت فشرده در کیف یا جیب خود قرار داده نشوند.

  • از اجسام تیز دور نگه داشته شوند.

  • از پاره کردن بسته آن با دندان، ناخن و یا سنجاق و اجسام برنده پرهیز شود.

  • از باز کردن، فوت کردن و از آب پر کردن کاندوم ها برای اطمینان از سالم بودن آن ها اجتناب گردد. این  کارتنها باعث ضربه پذیری کاندوم ها می شود و احتمال پارگی در حین مصرف را بالا می برد.

  • کاندوم های لاتکس فقط باید با مواد نرم کننده  محلول در آب آغشته شوند وگرنه آسیب پذیری بالایی خواند داشت.

 نکات دیگری که در حین نمایش کاندوم باید بر آن تاکید شود شامل موارد زیر است:

قبل از شروع رابطه جنسی باید از کاندوم استفاده نمود. کاندوم را باید در محیط خنک وخشک نگه داری شود. اگر کاندوم به مدت طولانی در معرض هوا، حرارت و نور قرار گیرد بیشتر آسیب می بیند. آنها را نباید به صورت تا شده و یا مچاله شده در جیب پشت شلوار و یا کیف های پول جا داد.

می توان از مواد مرطوب کننده خارج کاندوم را با دو قطره از مواد مر طوب کننده مناسب آغشته کرد (البته بسیاری از فرآورده ها از قبل به مواد مرطوب کننده آغشته شده اند).

این مواد مرطوب کننده باید بدون روغن باشند، به عبارتی محلول در آب باشد.استفاده از انواع روغن، کره و فر آورد ه های نفتی روغنی کاندوم لاتکس را از بین می برند.