موضوع: اخبار

یافته‌های مفید درباره کنترل ایدز

یافته‌های مفید درباره کنترل ایدز

پزشکان فرانسوی در یک مطالعه جدید روی 14 بیمار آلوده به ویروس ایدز دریافتند که این افراد پس از مصرف داروهای ضد بازگشت ویروسی برای مدت چند سال و سپس متوقف کردن مصرف این داروها، همچنان به زندگی سالم خود ادامه می دهند.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، این پزشکان خاطرنشان کردند: در این مطالعه کوچک، بیمار آلوده به ویروس ایدز که برای چند سال داروهای ضد بازگشت ویروسی مصرف کرده بودند، مصرف آن را کنار گذاشتند اما روند سلامتی در آنها ادامه یافت.

آسیئرسائز سیریئون کارشناس ارشد این مطالعه گفت: نتایج این بررسی با گزارش اخیری که درباره بهبود کودک مبتلا به ایدز منتشر شده بود، نکات مشترک سودمندی دارد.این نوزاد پس از مصرف داروهای ضد بازگشت ویروسی تا سن 18ماهگی، مصرف آن را قطع کرد و 10 ماه پس از توقف درمان، مجددا تحت آزمایش‌های خون قرار گرفت.

در آزمایش‌های پزشکان فرانسوی، بیماران مبتلا به این ویروس با مصرف داروهای ضد بازگشت ویروسی در مدت 10 هفته‌ای تحت درمان قرار گرفتند و روند درمان را سه سال پس از آن متوقف کردند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، در این مطالعه مشخص شد: به رغم وجود سطح پایینی از ویروس ایدز در سلول‌های این بیماران، بار ویروسی در بدن آنها تا مدت هفت سال بدون درمان دارویی تحت کنترل قرار گرفت.