موضوع: اخبار

ایران بهترین مدل در کنترل ایدز است

ایران بهترین مدل در کنترل ایدز است

دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور، گفت:  ایران به عنوان بهترین مدل در کنترل ایدز در بین کشورهای منطقه شناخته شده است. مجید رضازاده در همایش یک روزه ایدز با عنوان «مشارکت محلی در حمایت های روانی و اجتماعی از افرادی که با HIV زندگی می کنند» وضعیت HIV در کشور را حساس دانست و اظهار کرد: ایران به عنوان بهترین مدل در کنترل ایدز در بین کشورهای منطقه شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ایران در کنترل HIV در معتادان تزریقی موفق بوده است، افزود: آغاز موج سوم این بیماری ناشی از انتقال ویروس HIV از طریق رفتارهای پرخطر جنسی، نگران کننده است. رضازاده با اشاره به این مطلب که طی دهه هفتاد شروع ایدز در میان معتادان تزریقی روز به روز افزایش یافت، تصریح کرد: در سال‌های اخیر چنین وضعیتی را در میان افرادی که دارای رفتارهای پرخطر جنسی هستند، شاهدیم.

وی با اشاره به اینکه در دهه 70 سیاستهای سخت گیرانه ای برای اعتیاد داشتیم، اضافه کرد: مداخلات کاهش آسیب و فعالیت تیم های سیار در این رابطه راه‌اندازی شد که با اعلام سازمان بهداشت جهانی، ایران به عنوان بهترین مدل شناخته شده در زمینه کنترل ایدز است. وی ادامه داد: همایش مشارکت محلی درحمایت های اجتماعی که با HIV زندگی می‌کنند نامگذاری هوشمندانه است.

رضازاده با بیان اینکه صددرصد فعالیت های پیشگیری از ایدز توسط NGO ها و مردم انجام می‌گیرد، گفت: مشارکت مردمی تاثیر بالا و هزینه کمتری دارد. وی با اشاره به بروز نشانه‌های هجوم موج سوم انتقال بیماری ایدز از راه های جنسی خاطرنشان کرد: آمار مبتلایان از طریق روابط جنسی پرخطر نسبت به گذشته افزایش یافته است.

رضازاده دو برنامه کمیته کنترل ایدز و کاهش آسیب سازمان بهزیستی کشور را پیشگیری اولیه و پیشگیری مثبت عنوان کرد و گفت: در پیشگیری اولیه نگاه پیشگیرانه به تمام افراد جامعه است و در پیشگیری مثبت نگاه به افراد مبتلا است. وی در ادامه دلایل پیشگیری مثبت را، مبتلایان بالقوه قادر به انتقال عفونت به دیگران دانست و گفت: این افراد مبتلا در عین ابتلا به HIV حق دارند خوب زندگی کنند. پس پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت، فرایند‌های مرتبط با یکدیگرند.