نقش پزشک خانواده در برنامه های کنترل و پیشگیری از اچ ای وی

نقش پزشک خانواده در برنامه های کنترل و پیشگیری از اچ ای وی

نقش پزشک خانواده در برنامه های کنترل و پیشگیری ار اچ ای وی / ایدز

برنامه پزشک خانواده، بزرگترین اصلاح نظام سلامت در کشور، به عنوان مهمترین برنامه اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چندسال اخیر مطرح بوده است. تاکنون این برنامه به شکل منظم در برخی استان های کشور اجرا شده است و پیش بینی می شود به زودی در سایر استان ها و شهرهای کشور به مرحله اجرا درآید. با توجه به سرعت اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و ارتباط گسترده مردم با شاغلان و کارشناسان سلامت شامل پزشک، پرستار و ماما در این طرح علاوه بر بحث درمان می توان برای پیشگیری و آموزش نیز برنامه ریزی هایی انجام داد.

افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش هزینه های درمانی برای مردم، ارتقا سطح سلامت مردم با آگاهی بخشی و رضایت مندی از خدمات، از اهداف برنامه پزشک خانواده است. با این تفاسیر در کنار آموزش هایی که در قالب مشاوره در این طرح به مردم و بیماران ارائه می شود، می توان آموزش پیشگیری از اچ ای وی/ ایدز را با هدف ایجاد دسترسی همگانی به پیشگیری، درمان و مراقبت اچ ای وی / ایدز، در این طرح گنجاند.

بر این اساس، بسته های خدمتی برای پزشکان خانواده پیش بینی شده است تا بتوانند جمعیت تحت پوشش خود را از نظر اچ ای وی / ایدز و بیماری های آمیزشی ارزیابی کنند  و در صورت لزوم به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع دهند و به این ترتیب پزشکان خانواده بتوانند پیگیری درمان و نظام مراقبتی این بیماران را انجام دهند.