نکات تکنیکی و توصیه های کلیدی در تزریق سالم

نکات تکنیکی و توصیه های کلیدی در تزریق سالم

نکات تکنیکی و توصیه های کلیدی در تزریق سالم:

1- تهیه وآماده سازی وسایل  استریل مورد نیاز جهت تزریق

 • همیشه از سرنگ و سرسوزن، پنبه، فیلتر، قاشقک، تورنیكه، آب و غیره مخصوص خودتان استفاده كنید.

 • وسایل تزریق خود را با دیگران شریك نشوید و از وسایل تزریق دیگران استفاده نکنید.

 • اگر سرنگ و سر سوزن نونبود،فقط از وسایل خودتان دوباره استفاده كنید.

2- پیدا کردن مکان مناسب جهت تزریق

 • مکان تزریق باید امن , تمیزو دارای نور کافی باشد.

 • مکانی که در آنجا تزریق می کنید بهتر است شخصی باشد و بتوانید در آنجا تمرکز کنید.

3- آماده سازی ماده مورد تزریق

 • دست های خود را با آب وصابون بشویید.

 • قاشقک (cooker) را تمیز کنید.

 • ازسرنگی نو، جهت برداشتن آب استریل (آب جوشیده سرد شده) استفاده کنید.

 • آب را به ماده اضافه کنید وبه هم بزنید.(میتوانید از پیستون سرنگ نیز استفاده کنید).هرجه ماده تزریقی رقیق تر باشد بهتر است.

 • حباب های هوا را از سرنگ خارج کنید. جهت این کار سرنگ را به طرف بالا بگیرید و به آرامی به دیواره آن  نزدیک سوزن ضربه بزنید سپس پیستون را به آرامی فشار دهید تا هوا خارج شود.

4- رگ مناسب تزریق  کدام است؟

 • ساعد، روی دست وساق پا وپا مکان های نسبتا مناسب تزریق محسوب می شوند.
 • سر وگردن، مچ دست وکشاله ران مکان های نامناسب برای تزریق محسوب می شوند.

5- تکنیک تزریق

 • محل تزریق را با آب و صابون  بشویید. (جهت مالیدن محل به یک سمت باشد و به صورت رفت و  برگشتی نباشد).

 • تورنیکه را بالای محل تزریق ببندید. مدت بسته بودن تورنیکه بیشتر از یک دقیقه نشود. اگر رگ را پیدا نکردید آن را باز کنید و دوباره ببندید.

 • اگر رگ را نیافتید روی محل مقداری آب گرم بریزید یا دست خود را چند بار باز وبسته کنید(مانند پمپ زدن).

 • هنگامی که رگ را یافتید توسط پنبه الکل به صورت چرخشی محل را تمیز کنید.

 • سرنگ را در امتداد رگ در جهت جریان خون به سمت قلب قرار دهید.(شیب سوزن سرنگ به سمت بالا باشد) با زاویه 35-15 درجه به آرامی از کنار رگ سوزن را وارد کنید.

 • اگر خونی داخل سرنگ نیامد، تورنیکه و سرنگ را در بیاورید، محل را با پنبه یا دستمال تمیز فشار دهید، نفس عمیق بکشید ودوباره امتحان کنید.

 • وقتی مطمئن شدید در ورید هستید(با عقب کشیدن پیستون مقداری خون در وارد سرنگ می شود) تورنیکه را باز کنید وبه آرامی پیستون را فشار دهید.اگر درد احساس کردید یا مقاومت در برابر تخلیه سرنگ داشتید، رگ را از دست داده اید، دوباره امتحان کنید.

6- پاک سازی بعد از تزریق

 • حتی اگر از سرنگ دیگر نمی خواهید استفاده کنید، بهتر است که آنرا بلافاصله بعد از تزریق چندین بار با آب سرد بشویید. این کار باعث می شود سوزن با لخته خون آلوده بسته نشود.(شاید مجبور به استفاده مجدد شدید)

 • وسایل تزریقی را که می خواهید مجدد استفاده کنید، در محل امن وتمیزی نگه داری کنید که کسی به آنها دسترسی نداشته باشد.

  یادآوری:  بهتر است از سرنگ، فیلتر، آب، وسایلی که با آن محل را تمیز کرده اید و... دوباره استفاده نکنید.

7- ضدغفونی کردن وسایل تزریق