متادون چیست؟

متادون چیست؟

متادون داروی شبه افیونی (اوپیوئید) صناعی است و علاوه بر اینكه باعث می شود از وقوع علائم محرومیت ناشی از قطع مواد جلوگیری شود، مصرف مواد افیونی را نیز تا حدی بی تأثیر می كند و باعث می شود تا فرد تمایل زیادی برای مصارف بعدی مواد در خود حس نكند. علاوه بر این، با اینكه درمان با متادون درمان وابستگی به مصرف دیگر انواع مواد (مانند مواد محرك مثل آمفتامین ها) نیست، ولی در اغلب موارد، باعث كاهش یا حتی قطع مصرف این مواد، در افرادی می شود كه در درمان با متادون تثبیت شده اند.

در تجویز و مصرف صحیح، متادون باعث نشئگی یا سرخوشی نمی شود، در تجویز متادون باید اصول تجویز را رعایت كرد تا بهترین تأثیر و كمترین عوارض نصیب فرد شود. برای مثال در روز اول توصیه می شود كه حتی اگر مقدار مادة مصرفی روزانة فرد زیاد باشد، بیش از 40 میلی گرم یا 8 قرص 5 میلی گرمی یا 8 سی سی شربت 5 میلی گرمی متادون تجویز نشود ، یا اینكه افزایش دوز مصرفی متادون باید به تدریج انجام شود. در غیر این صورت می تواند در ابتدا موجب نشئگی و عوارض بعدی مانند مسمومیت و بیش مصرفی متادون گردد، معمولاً دوز متادون به تدریج و با سرعت آهسته (مطابق با راهنماهای درمان با متادون) افزوده می شود، تا آنجا كه علائم محرومیت كاملاً از بین بروند و وسوسة مصرف مواد وجود نداشته باشد و فرد به حالت سرخوشی نرسد.

در صورتی كه متادون در مقادیر مشخص و مطابق با اصول درمان با متادون تجویز شود، هیچ اثر سمی برای بدن فرد نخواهد داشت، و فرد می تواند تا هر زمان كه لازم باشد به مصرف متادون (با نظارت و راهنمای مراكز درمان و كاهش آسیب) ادامه دهد.