موضوع: اخبار

30 میلیارد ریال برای حمایت از مبتلایان به بیماری ایدز هزینه شد

30 میلیارد ریال برای حمایت از مبتلایان به بیماری ایدز هزینه شد

دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی کشور گفت: 30 میلیارد ریال اعتبار امسال برای پیشگیری و حمایت اجتماعی از مبتلایان به ویروس HIV توسط این سازمان هزینه شده است.

مجید رضازاده روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح هفدهمین باشگاه مثبت مبتلایان به ایدز کشور در شهرستان کاشان در گفت وگو با ایرنا، برنامه های حمایتی شامل مشاوره، بیمه و کاهش آسیب های اجتماعی را از مهمترین خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی به این بیماران عنوان کرد. وی، شمار بیماران مبتلا به ویروس HIV در کشور را 24 هزار و 35 نفر ذکر کرد و افزود: 90 درصد مبتلایان را مردان تشکیل می دهند. وی با اشاره به بروز نشانه های هجوم موج سوم انتقال بیماری ایدز از راه های جنسی خاطرنشان کرد: 65  درصد مبتلایان به ویروس HIV از طریق اعتیاد تزریقی به این بیماری مبتلا شده اند

رضازاده تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتیاد در کوتاه مدت ریشه کن نمی شود، بیشترین تمرکز سازمان بهزیستی و رویکرد آن هم اکنون بر روی کاهش آسیب های اجتماعی بویژه آموزش به گروه های رفتار پرخطر است. دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی، از اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از بیماری ایدز در بین معتادان، خانواده های آنان و افزایش شمار باشگاه های مثبت ایدز خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی 10 باشگاه در سالجاری شمار آنها به 24 باشگاه رسیده است.

وی، اعتبار اختصاص یافته برای ارائه خدمات در هر کدام از این باشگاه ها را 300 میلیون ریال بیان کرد و گفت: مهمترین خدمات ارائه شده به مبتلایان در این باشگاه ها آموزش، حمایت‌ روانی و مشاوره‌های رایگان، شغل یابی و کمک‌ معیشتی است. وی همچنین به راه اندازی 10 مرکز گذری، پنج سرپناه و 30 تیم سیار حمایتی سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و افزود: اکنون 150 مرکز گذری، 90 سرپناه شبانه روزی و 250 تیم سیار در کشور برای آموزش گروه های رفتار پرخطر زیر پوشش این سازمان فعالیت می کنند.