موضوع: مشاوره

اهداف مشاوره اچ ای وی

اهداف مشاوره اچ ای وی

مشاوره‌ی اچ آی وی فرآیند ارتباطی است كه در آن دو نفر (یك مشاور و یك مراجعی كه مبتلا به اچ آی وی است) همدیگر را برای مداخله در بحران، حل مسئله‌ یا مشكل یا تصمیم‌گیری كه به مسایل رفتاری فرد و خانواده او می‌پردازد ملاقات می‌كنند. گفتگویی است بین فرد مبتلا و مشاور (یا ارایه كننده‌ی خدمت) با هدف توانمند سازی او برای سازگاری و تطابق با تنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های شخصی در ارتباط با اچ آی وی هدف مشاوره تقویت ظرفیت تصمیم گیری فرد است.

آموزش سلامت و بهداشت بخشی از مشاوره در حوزه های مرتبط با سلامت است ولی مشاوره معادل آموزش بهداشت نیست.

فرآیند مشاوره فراتر از آموزش است و تصمیم‌گیری برای انتخاب عمل رفتاری یا تغییر رفتار را تسهیل می‌كند.

اهداف مشاوره‌ی اچ آی وی

1- ایجاد رابطه‌ای كمك كننده

در مشاوره، مسایل و مشکلات فرد باید کاملاً شفاف و دور از هر ابهامی مطرح شود. برای مثال اگر فردی می گوید «می خواهم خوب زندگی کنم» باید مشخص شود که دقیقاً منظور از«خوب زندگی كردن» چیست و جزئیات آن معلوم شود و به تبع آن اهداف فرد تعیین شود.

باید اطلاعات منابع و جایگزین‌های واقعی (خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی) ارایه و انتخاب شوند و تقویت انگیزه‌های فرد برای تغییر رفتار پرخطر و اقدام به آن تصمیم‌گیری شود. علایم جسمی و فشارهای روانی فرد شناسایی و حمایت‌های لازم در جهت رفع آن انجام پذیرد.

2- اعتماد سازی و ایجاد اطمینان

باید میزان رازداری و حدود آن تعیین شود و هر بحثی كه انجام می‌شود در چارچوب این حدود كاملاً خصوصی تلقی شود. اگر فرد از مطلع كردن شریك جنسی خود از آلودگی خودداری كند و از روش های پیشگیری امتناع ورزد، ممكن است سبب شكسته شدن رازداری شود. تنها از طریق رازداری است كه می‌توانیم به سوی اعتماد حركت كنیم.

4- همدلی و كنترل احساسات

همدلی نیز به اعتمادسازی كمك می‌كند، همدلی به معنای توانایی درك و ارتباط با احساسات و تجربیات فرد دیگر است. همدلی با همدردی متفاوت است. عمده ترین تفاوت های همدلی و همدردی عبارتند از:

همدلی

همدردی

آنچه را كه بر شما گذشته، درك می‌كنم

 

بیچاره! واقعاً غم انگیز است كه این اتفاق برای شما افتاد! احساس شما را می‌شناسم. خودم در موقعیتی شبیه آن گرفتار بودم.

من درك می‌كنم كه شما باید چه حسی داشته باشید. می‌پذیرم كه شما خیلی ترسیده‌اید.

نترس من كمكت خواهم كرد.

 

فقط ساكت بنشینید، هنگامی كه فرد ناراحتی خود را با گریه ابراز
می‌كند.

من خیلی برای شما احساس تأسف می‌كنم.