سی امین سالگرد روز جهانی ایدز

سی امین سالگرد روز جهانی ایدز

در تاریخ 1 دسامبر 2018، سازمان جهانی بهداشت در روز جهانی مبارزه با ایدز تحت عنوان «اطلاع از وضعیت شما» به شرکای جهانی ملحق خواهد شد. این همچنین فرصتی برای جشن 30 سالگرد روز جهانی ایدز (WAD30) خواهد بود.

پیشگامی برنامه جهانی سلامتی که ابتدا توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 1988 آغاز شد. دفاتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی پیام های منطقه ای و متفاوتی را تحت موضوع جهانی ایجاد خواهند کرد.