موضوع: اخبار

شیوه انتقال بیماری ایدز در حال تغییر است

شیوه انتقال بیماری ایدز در حال تغییر است

هماهنگ کننده کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، گفت: اگر چه هنوز استفاده از سرنگ های مشترک عمده ترین عامل انتقال بیماری ایدز درکشور به شمار می رود اما شیوه انتقال این بیماری درحال تغییر است. دکتر فرداد درودی پنجشنبه در بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این تغییرات، انتقال بیماری ایدز با رفتارهای پرخطر جنسی است که بعضا در کشور مشاهده می شود این شیوه انتقال رو به افزایش است.

وی اضافه کرد: همه مورادانتقال این بیماری به شیوه جنسی ناشی از رفتارهای پرخطر نیست بلکه ممکن است در زنان باردار بدون این که رفتار پرخطری داشته باشند با ابتلای همسر، خود و جنین آنها به این بیماری مبتلا شوند. درودی ادامه داد: باید این مساله بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد و با برنامه ای جامع از ابتلای نسل بعد به این بیماری جلوگیری شود.

وی با بیان این که علم پزشکی درباره بیماری ایدز (اچ ای وی) به نتایج خوبی رسیده است گفت: این بیماری مانند گذشته، کشنده و مرگبار نیست لیکن تا پایان عمر با انسان است و فرد مبتلا باید همواره تحت درمان قرارگیرد.

هماهنگ کننده کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد درزمینه ایدز، بیان داشت: یکی از همین دستاوردها، پیشگیری از ابتلای جنین از طریق مادراست و روش های درمانی برای زنان باردار وجود دارد که درصورت درمان با این شیوه، ازابتلای جنین مادر به این بیماری جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: 24 هزار مورد ابتلای به ایدز در کشورشناسایی شده است که بیشترین مبتلایان از مرد و عمده ترین شیوه انتقال از طریق سرنگ های مشترک است. درودی افزود: عمده ترین شیوه ابتلای خانم ها از طریق جنسی و از طریق همسران مبتلا به این بیماری است.

هماهنگ کننده کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، افزود: برنامه جامعی که هم اکنون از سوی اداره های کنترل بیماری ها و بهداشت خانواده در دست اجراست با رویکرد کاهش شمار مبتلایان به این بیماری صورت می گیرد. وی اضافه کرد: درصورت تحقق این امر درایران، کشورما درمنطقه و جهان، جزو بهترین کشورها در زمینه مبارزه با ایدز خواهد بود.

درودی گفت: آموزش های پیشگیرانه درمورد ایدز با توجه به گروه های هدف انجام می شود ونمی توان برخی از این آموزش ها را به صورت گسترده و علنی درجامعه اجرا کرد. وی افزود: همکاری های خوبی میان وزارت بهداست و صداوسیما برای آموزش های عمومی صورت گرفته است که می تواند به آگاهی بخشی در جامعه کمک کند.

هماهنگ کننده کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، ادامه داد: تحریم ها بر واردات داروهای موردنیاز برای مبتلایان به ایدز تاثیری نداشته است زیرا این داروها با همکاری سازمان های بین المللی وارد می شود.

وی بیان کرد: آمار مبتلایان به ایدز در استان بوشهر نسبت به متوسط کشوری بسیار پایین است و این امر مبین، انجام اقدامات پیشگرانه است. درودی افزود: این اقدامات باید از نظر اجرایی و کیفیت ، گسترش بیشتری یابد و به عنوان الگو برای سایر مناطق کشور، مورد استفاده قرارگیرد.