کتاب موریانه پنهان، کتاب راهنمای آموزشی ایدز ویژه مراجعان و خانواده ها

کتاب موریانه پنهان، کتاب راهنمای آموزشی ایدز ویژه مراجعان و خانواده ها

ده ها هزار نفر در کشور ما آلوده به ویروس اچ آی وی هستند و بسیاری از آن ها، این عفونت را از طریق رفتارهای پرخطر خود کسب کرده اند. بیش از سه چهارم افراد مبتلا به اچ آی وی در کشور ما، از ابتلای خود اطلاع ندارند. عفونت با اچ آی وی یکی از بیماریهای مهمی است که اگر تشخیص داده نشود، با ناتوانی و مرگ زودرس همراه است. خوشبختانه بیشتر اقدامات تشخیصی و درمانی اچ ای وی و ایدز در کشور ما رایگان است و با تشخیص به موقع و درمان، بسیاری از افراد میتوانند زندگی طبیعی داشته باشند. بنابراین، همه ی افراد دارای رفتارهای پرخطر، هر سال باید برای اچ آی وی آزمایش دهند. در این کتاب، اچ آی وی به درستی به موریانه ای تشبیه شده است که می تواند چوب زندگی فرد و جامعه را از درون از بین ببرد. مطالعه ی این کتاب برای همه ی افراد جامعه مفید است و میتواند اطلاعات خواننده را در مورد این بیماری افزایش دهد و افراد دارای رفتارهای پرخطر را به محافظت بیشتر از خود و انجام مکرر آزمایش اچ آی وی تشویق نماید. 

موریانه، اگر به فکر آن نباشیم می تواند از درون تمامی چارچوب یک نردبان چوبی را خورده و بدون اینکه تغییر شکلی در آن ایجاد کند، باعث شود تا هنگام بالا رفتن از آن، نردبان زیر پای ما بشکند و آسیب های جدی ببینیم. اچ آی وی و ایدز نیز در نردبان ترقی جامعه همچون موریانه رفتار می کنند. اگر به فکر آن نبوده و برای شناسایی آن اقدام نکنیم، میتواند به ناگاه ما را با این حقیقت مواجه کند که بخش زیادی از جامعه درگیر این بیماری هستند.

برای داشتن پاسخی موثر و کارآمد به همه گیری اچ آی وی و ایدز، نیاز به مشارکت تمامی آحاد جامعه میباشد. این ضرورت برای کسانی که در ارتباط مستقیم با گروه های کلیدی در معرض بیشترین خطر همچون مصرف کنندگان تزریقی مواد می باشند، به مراتب مهم تر است، زیرا شروع یک زنجیره ی انتقال، معمولاً از این گروه میباشد. بنابراین هرکس در این میان سهمی دارد. خانواده بیماران به خصوص همسران مصرف کنندگان، کارکنان مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و کسانی که به هر طریق دیگر می توانند در اطلاع رسانی فعالیت داشته باشند، همچون رسانه ها هر کدام نقشی دارند که باید به فراخور اجرا شود.

بر این اساس و با توجه به اینکه مصرف کنندگان مواد، خصوصاً مصرف کنندگان تزریقی مواد سال هاست که از آسیب پذیرترین گروه ها در برابر اچ آی وی و ایدز به خصوص در کشور ما شناخته می شوند، در ادامه ی فعالیت هایی که به منظور ارتقای دانش و آگاهی مصرف کنندگان مواد و خانواد ه های آنها صورت گرفته، این بار در این کتاب، ا چ آی وی و ایدز به عنوان یک مساله ی جدی مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه و به کار بردن نکات مطرح شده در این کتاب می تواند گام بزرگی در بیماریابی و کنترل همهگیری اچ ای وی در بین مصرف کنندگان مواد، خانواده های آنها و در نهایت کل جامعه باشد. ناشر و نویسندگان امیدوارند با انتشار این کتاب بخشی از وظیفه ی خود را در ارتقای سلامتی جامعه به انجام رسانده باشند.