موضوع: اخبار

پاورپوینت گزارش آماری وضعیت ایدز در جهان

پاورپوینت گزارش آماری وضعیت ایدز در جهان

تا سال 2016 بالغ بر 36.7 میلیون نفر در دنیا با ایدز زندگی می کنند، که از آنها 34.7 میلیون نفر بالغین، 2.1 میلیون نفر نیز کودکان و نوجوانان زیر 15 سال هستند. 1.8 میلیون مورد جدید ایدز در سال 2016 کشف شده که از کاهش 47 درصدی ابتلای کودکان در مقایسه با سال 2010 خبر می دهد. معاون بهداشت بیان داشت: کاهش 11 درصدی ابتلای بالغین به نسبت سال 2010 نیز در سال 2016 رخ داده است.

وی با بیان این که در سال 2016 بالغ بر یک میلیون مرگ بر اثر ایدز در جهان به ثبت رسیده که نسبت به سال 2005 که 1.9 میلیون نفر بودند کاهش 45 درصدی داشته است، افزود: این در حالی است که در منطقه امرو شاهد افزایش 19 درصدی مرگ بر اثر ایدز هستیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: 7.1 میلیون نفر دسترسی به درمان در سال 2010 داشته اند که این رقم تا پایان سال 2015 به 17.1 میلیون نفر و در سال 2016 به 19.5 میلیون نفر رسیده است. بعبارتی 54 درصد بالغین و 43 درصد کودکان در جهان به درمان ایدز دسترسی داشته اند. وی افزود: از برنامه 909090 در دنیا 60 درصد بیماریابی، 46 درصد تحت درمان و 38 درصد کاهش ویروس تا پایان سال 2015 داشته ایم که این آمار در منطقه امرو به ترتیب 37، 17 و 11 درصد بوده و در ایران به ترتیب 40، 50 و 82 درصد است.

خلاصه ای از اپیدمی جهانی HIV
 

خلاصه ای از اپیدمی جهانی HIV

People living with HIV by WHO region

نمئدار وضعیت ایدز در جهان

برای دریافت فایل پاورپوینت این گزارش، روی دریافت فایل کلیک کنید.