موضوع: اخبار

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: حدود ۲۱ میلیون انسان در جهان که با اچ آی وی زندگی می کنند در حال حاضر به درمان دسترسی دارند و مرگ های ناشی از ایدز و موارد جدید عفونت، هر دو رو به کاهش است. به گزارش وبدا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درپیامی به مناسبت روز جهانی ایدز (اول دسامبر ۲۰۱۷ ) گفت: در این روز جهانی، من همه را به تجدید میثاق برای پایان بخشیدن همه گیری ایدز و سپردن آن به آغوش تاریخ، فرا می خوانم.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

جهان مسیر پایان بخشیدن به همه گیری ایدز تا سال ۲۰۳۰ را به خوبی می پیماید. حدود ۲۱ میلیون انسان که با اچ آی وی زندگی می کنند در حال حاضر به درمان دسترسی دارند این عدد تا سال ۲۰۲۰ می بایست به ۳۰ میلیون نفر برسد. مرگ های ناشی از ایدز و موارد جدید عفونت هر دو رو به کاهش می باشد. امید بسیار می رود که جهان بتواند از عهده تعهدات خود برآید ولی هنوز کارهای زیادی در پیش است.

متأسفانه بخش هایی از پاسخ به ایدز با کاستی مواجه است. در برخی مناطق دنیا، دستاوردهایی که به سختی کسب شده بود، در حال از دست رفتن و مرگ های ناشی از ایدز و موارد جدید عفونت هردو رو به افزایش است.

زنان و دختران، بخصوص در آفریقا، بیش از حد تحت تاثیر اچ آی وی هستند. احتمال اینکه مردان از ابتلاء خود به اچ آی وی با خبر باشند کمتر است و همچنین احتمال مراجعه شان برای درمان و در نتیجه احتمال انتقال توسط آنها بیشتر است. تعداد بسیار زیادی از مردم کماکان به خدمات مورد نیازشان جهت درمان بیماری و سالم ماندن، دسترسی ندارند
در این روز جهانی ایدز، من همه را به تجدید میثاق برای پایان بخشیدن همه گیری ایدز و سپردن آن به آغوش تاریخ، فرا می خوانم.