موضوع: اخبار

گزارش تصویری همایش روز جهانی ایدز سال 96

گزارش تصویری همایش روز جهانی ایدز سال 96

دهم آذر 96 مصادف با اول دسامبر روز جهانی ایدز است و امروز نیز به همین مناسبت همایشی در ستاد وزارت بهداشت با حضور مسئولان دستگاه های دولتی و مردمی مرتبط با آموزش و کنترل ایدز برگزار گردید. در این همایش دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت؛ دکتر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت؛ دکتر رضا محبوبی، مشاور‌ وزیر کشور و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور؛ دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛ دکتر فرداد درودی، مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز؛ حضور داشتند.

گزارش تصویری