کتاب بخوانیم تا ایدز نگیریم

کتاب بخوانیم تا ایدز نگیریم

همه در معرض ابتلا به یک بیماری به نام ایدز می باشیم. هر کس با این بیماری مبتلا شود درمان نخواهد شد و تا آخر عمر مبتلا خواهند ماند. ایدز خود یک بیماری نیست بلکه یک ناخوشی است و شامل مجموعه ای از علائم و بیماری هاست که در اثر نقص ایمنی بدن ایجاد می شود. به عبارت دیگر عامل بیماری که یک ویروس است سیستم ایمنی بدن را دچار مشکل می سازد. زمانی که دستگاه ایمنی بدن آسیب می بیند بدن در مقابل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و سرطان ضعیف می شود و با کوچکترین تهاجم دچار بیماری می شود.

کتاب بخوانیم تا ایدز نگیریم به منظور پیشگیری از ایدز در گروه هایی تهیه شده است که ممکن است دچار رفتارهای پرخطر باشند، رفتارهای پرخطری که زمینه ساز ابتلا به ایدز می باشند.

کتاب چطور ایدز نگیریم چاپ و در طی یک سال گذشته در مراکز کاهش آسیب توزیع گردید و مورد استفاده ذینفعان و مربیان فعال در آموزش گروه پرخطر قرار گرفت. این کتاب در سه نوبت مورد نسخه آزمایی قرار گرفت و نظرات مربیان نیز در دو مرحله و در دو جلسه هم اندیشی اخذ گردید.

کتاب بخوانیم تا ایدز نگیریم تالیف دکتر مجید رضازاده

نسخه جدید کتاب با عنوان بخوانیم تا ایدز نگیریم پس اعمال نتایج نسخه آزمایی و نظرات مربیان و با رویکرد پیشگیری جنسی تهیه گردیده است. امیدواریم حاصل این فعالیت ها بتواند کمکی به پیشگیری از ایدز در گروه های آسیب پذیر بنماید.

نویسنده : دکتر مجید رضازاده

با تشکر از دکتر کاظم نظم ده، دکتر محمدمهدی گویا