کتاب آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر

کتاب آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر

ایدز بیماری قرن بیستم است .همه از ابتلا به این بیماری هراس دارند و از راه های ابتلا به آن باید دوری كرد. وجود این بیماری سیستم بدنی، وضعیت روانی، ساختار خانوادگی و روابط اجتماعی فرد را به هم میریزد. فعلاً این بیماری یك راه كنترل دارد و آن پیشگیری است. الان زمانی است كه ما از كوچك و بزرگ، زن ومرد، بیسواد و باسواد باید نسبت به راههای پیشگیری از این بیماری اطلاعات كافی داشته باشیم. افرادی كه در معرض رفتارهای پرخطر هستند بیش از همه نیازمند به این اطلاعات هستند.

راه های انتقال و عدم انتقال ایدز

راههای اصلی انتقال این ویروس عبارتند از:

ارتباط جنسی محافظت نشده با فرد مبتلا، تزریق مشترك با فرد مبتلا، دریافت خون و فرآورده های آن و یا بافت آلوده و انتقال از مادر مبتلا طی دوره بارداری، زایمان و شیردهی.

1- رفتار جنسی پر خطر

اچ آی وی در منی مرد و ترشحات دستگاه تناسلی زنان مبتلا به این ویروس قرار دارد. در فرد مبتلا به ویروس ترشحات قبل از خروج منی نیز آلوده به ویروس است. رابطه جنسی با فرد مبتلا از طریق مقعد نیز موجب انتقال این ویروس می شود. حتی در این نوع رابطه جنسی احتمال انتقال خیلی بیشتر است. احتمال انتقال اچ آی وی از مردان مبتلا به زنان در طول رابطة جنسی به مراتب بیش از انتقال این عفونت از زنان به مردان می باشد چون مایع منی آلوده ممكن است برای چند روز در دستگاه تناسلی زن باقی بماند.

2- تزریق مشترک با فرد آلوده

یكی از راه هایی كه بیشترین آمار انتقال اچ آی وی را تاكنون داشته است، تزریق مشترك با فرد مبتلا است. در این شرایط دو یا چند نفر به طور مشترك از یك سوزن و سرنگ برای تزریق مواد استفاده می كنند. در چنین صورتی داشتن اچ آی وی در یكی از آنها موجب می شود دیگران نیز مبتلا به اچ آی وی شوند. استفاده از سوزن و سرنگ مشترك چه همزمان و چه با فاصله موجب انتقال ویروس می شود. شستشوی سوزن و یا سرنگ و یا حرارت دادن به آن خطرانتقال را به طور كامل از بین نمی برد.

3- سرایت از طریق خون و فرآورده های خونی

تقریباً حدود 20 سالی است كه انتقال ویروس از طریق اهدا یا دریافت خون غیر ممكن شده است و علت آن گرفتن خون به وسیله سوزن های استریل یك بار مصرف و آزمایش های دقیق روی خون های اهدایی است. هر چند انتقال از طریق دریافت خون در مراكز درمانی تقریباً به صفر رسیده است ولی افرادی كه نسبت به داشتن اچ آی وی در خودشان شك دارند نباید خون اهدا كنند زیرا هزینه های سنگینی را به مراكز انتقال خون تحمیل میكند. دریافت بافت یا عضو از افراد مبتلا نیز موجب سرایت اچ آی وی میشود. هر چند این مورد نیز تقریباً به طور كامل پیشگیری و كنترل می شود.

4- سرایت از مادر مبتلا به کودک

یكی دیگر از راه های انتقال اچ آی وی سرایت از مادر مبتلا به فرزند است. در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل یا كمی بعداز زایمان، اچ آی وی میتواند از مادر مبتلا به كودك منتقل شود. البته در صورتی كه مادر زیر نظر یك متخصص بوده و در موقع مناسب از داروهای پیشگیری كننده استفاده نماید، احتمال انتقال ویروس به جنین و نوزاد خیلی كم می شود. توصیه میشود برای زایمان نیز مادرسزارین گردد. همچنین اچ آی وی میتواند در شیر مادر مبتلا وجود داشته باشد و از طریق شیر دادن به نوزادش منتقل شود. در كودكان آلودگی به اچ آی وی به سرعت به طرف ایجاد بیماری ایدز پیشرفت می كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم است.

ویژگی ها و مشخصات کتاب

مطالعه این كتاب برای همه می تواند مفید باشد، ولی مطالب آن مخصوص افراد در معرض آسیب ودرگیر رفتارهای پرخطر میباشد.امیدواریم مطالعه این كتاب بتواند راه هایی را پیشرو قرار دهد كه منجر به كاهش رفتارهای پرخطر و شروع زندگی سالمتر شود وخطرات احتمالی در رابطه با اچ آی وی/ ایدز را كم كند.

كتاب" آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد درمعرض رفتارهای پرخطر جنسی" كتابی است كه باید دم دست آموزشگر همتا باشد تا هر زمانی كه لازم بود سری به آن بزند و مطالبی را از آن بیاموزد و برای همتایانش ارایه دهد لذا این كتاب باید:

  • حجیم نباشد

  • مطابق با نیاز گروه همتایان باشد

  • کاملا علمی باشد

  • روش یادگیری در آن به صورت فعال و با مشارکت آموزشگر و همتا صورت پذیرد

  • ساده و روان باشد

  • ظاهر آن زیبا و جذاب باشد

برای داشتن ویژگی های فوق فعالیت های ذیل انجام شد:

برای اینكه مطالب زیادی درآن نباشد و مطابق با نیاز همتایان باشد، چهار جلسه با افراد در معرض رفتارهای پر خطر جنسی برگزار شد و از آنها خواسته شد نیازهای آموزشی خود را بیان كنند، به دنبال آن فهرستی از موضوعات مورد نیاز افراد تهیه و با مروری كه در منابع علمی انجام شد این فهرست كامل شد و به دنبال آن فصول مختلف كتاب تعیین گردید.

كتاب حاضر در هفت فصل تهیه شده است. در فصل اول با راه های انتقال و عدم انتقال آشنا می شوید. در فصل دوم روابط جنسی سالم تر معرفی شده است تا افراد با روشهای دوری از رفتارهای جنسی پرخطر آشنا شوند و در فصل سوم بیماری های آمیزشی مطرح شده است كه هم پیامد روابط جنسی پرخطر است و هم در ابتلا به اچ آی وی نقش مهم دارند.

فصل چهارم كتاب به مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز پرداخته است تا افراد نسبت به اهمیت آن آشنایی پیدا كرده و در صورت داشتن رفتار پرخطر سریعاً آزمایش دهند تا از سلامت خود اطمینان حاصل كنند و در صورت داشتن اچ آی وی، پیشگیری های لازم را برای و سرایت آن به دیگران به عمل آورند در فصل پنجم مهارت های زندگی برای داشتن یك سبك زندگی سالم و عاری از خطر شرح داده شده است، فصل ششم به آموزش همتاها پرداخته است كه به عنوان یك روش اساسی برای آموزش پیشگیری از اچ آی وی در جهان مطرح است و در فصل هفتم با مهارت های آموزشی كه در آن نكاتی برای مؤثر ساختن آموزشها به همتایان آمده است آشنا می شوید.

نویسندگان:

زهرا اصفهانی، دکتر مجید رضازده، دكتر سپیده سیگاری، دكتر بهنام فرهودی، دكتر مهرداد احترامی، شهناز شیبانی، دكتر رحیم تقی زاده اصل، دكتر خدابخش احمدی