موضوع: اخبار

کشف یک مکانیسم ویژه برای مهار عفونت ایدز

کشف یک مکانیسم ویژه برای مهار عفونت ایدز

محقق ایرانی به همراه محققان ارشد مرکز ایمونولوژی دانشگاه آمستردام موفق به کشفی در زمینه‌ مهار عفونت HIV شده‌ است که طی این اکتشاف، برای اولین بار نشان داده شده که گیرنده‌های اختصاصی در زیر رده‌های سلول‌های دندریتیک از طریق فعال‌سازی TRIM5α عفونت HIV-1 را مهار می‌کند.

به گزارش ایسنا، دکتر رامین صرّامی از محققان این طرح با اشاره به جزئیات این مطالعات، گفت: سلول‌های لانگرهانس زیر مجموعه‌ای از سلول‌های دندریتیک هستند که در بین مخاط جنسی جای گرفته و به عنوان اولین اجزای سیستم ایمنی ذاتی، عوامل بیگانه را شناسایی و زمینه ایجاد پاسخ ایمنی مناسب را فراهم می‌کند. به گفته وی از این رو بر اساس موقعیت آناتومیک، سلول‌های لانگرهانس به عنوان اولین سد دفاعی در برابر انتقال جنسی HIV شناخته می‌شوند.

این محقق تاکید کرد: تاکنون اعتقاد دانشمندان بر این بوده که فاکتور ضد ویروسی TRIM5α در انسان فعال نیست؛  ولی داده‌های این پژوهش برای اولین بار نشان داد که رسپتورهای (گیرنده) ویژه روی سلول‌های لانگرهانس در مواجهه با HIV  سیگنال‌هایی را صادر می‌کنند که از طریق آن TRIM5α به صورت اختصاصی در این سلول‌ها فعال شده که متقابلا باعث تحریک مکانیسم اتوفاژی در سلول شده و در نهایت منجر به نابودی HIV خواهد شد.

مواقعی که مواد غذایی به اندازه کافی به سلول نمی‌رسد یا اینکه سلول باید عوامل مهاجم مثل باکتری و ویروس را تخریب کند، در این مواقع مکانیسم اتوفاژی برای زدودن مواد زائد و کاهش مصرف سلول ضروری است. صرامی با اشاره به اهمیت یافته‌های این تحقیقات، یادآور شد: داده‌های این اکتشاف از این‌جهت حائز اهمیت است که نه تنها مکانیسم ضد ویروسی در سلول‌های لانگرهانس را تبیین می‌کند، بلکه برای اولین بار نشان می‌دهد که یک فاکتور سلولی ضد ویروسی می‌تواند به صورت اختصاصی در سلول‌های ویژه فعال باشد.

وی تاکید کرد: یافته‌های این تحقیقات در راستای روشی برای پیشگیری و درمان عفونت HIV بسیار قابل توجه و  ارزشمند است. دکتر صرامی، محقق ارشد HIV و ایدز مرکز ایمونولوژی دانشگاه آمستردام است که در سال ۲۰۱۴ موفق به دریافت جایزه ویژه NCHIV شد. این ‌اکتشاف نیز در نشریه «نیچر» منتشر شده است.