موضوع: اخبار

پیام آقای دکتر اعلا الوان، مدیر سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی ایدز

پیام  آقای دکتر اعلا الوان، مدیر سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی ایدز

آقای دکتر اعلا الوان مدیر سازمان جهانی بهداشت در دفتر منطقه مدیترانه شرقی به مناسبت روز جهانی ایدز، 1391 پیام داده بودند که توسط نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران قرائت شد:

هر ساله  روز اول دسامبر فرصتی است تا نگاهی دوباره به تعهدات ، دستاوردها و کمبودهایمان  در زمینه پیشگیری، درمان و مراقبت اچ آی وی بشود. با گذشت 30 سال از حضور اچ ای وی، شناخت ما نسبت به این ویروس و فرآیند و عوامل موثر بر انتقال آن افزایش یافته است. همچنین به استناد مدارک حاصل از مداخله های موثر انجام شده، توانایی ما در کنترل گسترش ویروس و ارائه مراقبت درمان به متبلایان این بیماری افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت، علا الوان

منطقه مدیترانه شرقی شاهد تعهد فزاینده به تقویت  برنامه مراقبت ،تاکید بر پیشگیری ، درمان و اقدامات حمایتی است. علیرغم اینکه ، منطقه بیشترین افزایش موارد جدید ابتلا به اچ ای وی درجهان را تجربه می کند، این در حالی است که کمترین پوشش برای پیشگیری، درمان و مراقبت از اچ ای وی فراهم نموده است. بیش از 85 درصد از افراد مبتلا به اچ ای وی که نیازمند درمان با داروهای ضد ویروسی برای ادامه زندگی هستند، آنها را دریافت نمی کنند. عامل اصلی این بحران در درمان ، پوشش ناکافی خدمات مشاوره و آزمایش برای اچ ای وی است. بویژه اینکه، افرادی که در معرض خطر بیشتری  برای مبتلا شدن به اچ ای وی قرار دارند ، از جمله معتادان تزریقی، همجنس گرایان مرد و تن فروشان ، به خدمات مشاوره ای و آزمایشی دسترسی ندارند.

همه چیز با آزمایش اچ ای وی شروع می شود. خدمات مشاوره و آزمایش برای  اچ ای وی درگاه اختصاصی پیشگیری ، درمان و مراقبت از اچ ای وی است . با آگاهی از  وضعیت اچ ای وی خود، افراد مبتلا به این بیماری می توانند به خدمات درمانی و مراقبتی دسترسی پیدا کنند. با کمک مشاوره و مداخلات لازم جهت تغییر رفتار، افراد مبتلا به  اچ ای وی می توانند از انتقال بیشتر این ویروس به دیگران جلوگیری کرده و افرادی که مبتلا به اچ ای وی نیستند می توانند راه کار مورد نظرشان را  انتخاب کنند تا زندگی عاری از اچ ای وی  داشته باشند.

موضوع انتخابی امسال برای روز جهانی ایدز عبارت است از:"رسیدن به صفر است" : به صفر مورد جدید عفونت اچ ای وی، صفر مورد  تبعیض ، صفر مورد مرگ ناشی از ایدز. بدون پایان دادن به بحران درمان در منطقه و بدون ارتقاء مشاوره ، آزمایشات و مداخلات پیشگیری، منطقه مدیترانه شرقی با رسیدن به صفر بسیار فاصله دارد. به این دلیل پیام منطقه ای برای روز جهانی ایدز "رسیدن به صفر" ،  مشاوره و آزمایشات اچ ای وی را مورد توجه قرار می دهد.

صحبت امروز من خطاب به همه ، کشورها و همکاران متخصص، این است که  بویژهبرای جمعیت های کلیدی  که در معرض خطر بیشتر ابتلا به اچ ای وی قرار دارنددسترسی به مشاوره و آزمایش برای اچ ای وی را فراهم نموده و ارتقا ببخشند. همچنین دسترسی به آزمایش و مشاوره اچ ای وی در موقعیت هایی  مانند مراقبت در دوران بارداری، برای جلوگیری ویروس اچ ای وی از مادر به فرزند، فراهم و قابل دسترسی باشد که امکان انتقال بیشتراچ ای وی میسر است.

نظرات کاربران
افشین خوشرفتار
1398/11/7
سایت خوبی اما اخبارهای موسسات فعال هم نوشته شود ممنونم