موضوع: اخبار

درمان ایدز در کودکان کار به کجا رسید؟

درمان ایدز در کودکان کار به کجا رسید؟

درمان ایدز در کودکان کار، موضوعی بحث برانگیز است که تا چندی پیش متولی مشخصی برای آن تعیین نشده‌ بود، اما با توجه به اظهارات رییس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد این مشکل در حال حل شدن است و در آینده‌ای نزدیک تکلیف درمان ایدز در این کودکان مشخص خواهد شد.

دکتر پروین افسر کازرونی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: سازمان بهزیستی قصد دارد مراکزی را برای مشاوره، آزمایش و درمان بیماری ایدز در کودکان کار و خیابان ایجاد کند و وظیفه وزارت بهداشت نیز تدوین دستورالعمل‌های لازم برای این مراکز است.

وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه خدمات مشاوره، آزمایش و درمان ایدز در کودکان کار و خیابان توضیح داد و گفت: متولی کودکان کار و خیابان، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها هستند. وزارت بهداشت نیز می‌تواند راهنمایی و دستور العمل‌های لازم برای پیشگیری، ارائه خدمات مشاوره‌ای، آزمایش و در صورت ابتلا به بیماری، مراقبت و درمان این کودکان را ارائه کند.

کازرونی تاکید کرد: وزارت بهداشت مراکزی ویژه جهت ارائه این خدمات به کودکان کار و خیابان ندارد؛ چرا که متولی آنها وزارت بهداشت نیست اما تاکید می‌کنم که جهت ارایه خدمات مربوطه به آنها، هر خدمتی لازم باشد را ارایه می‌کنیم. رییس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، از برنامه سازمان بهزیستی برای راه‌اندازی مراکز درمان، مشاوره و آزمایش ایدز ویژه کودکان کار خبر داد و افزود: سازمان بهزیستی در حال راه‌اندازی این  مراکز است و در عین حال با وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم را برای آموزش، مشاوره و انجام آزمایش ایدز انجام می‌دهد. در واقع این وزارتخانه دستورالعمل‌های آن را تدوین می‌کند.